zirve

Boş Damga Vergisi Beyannamesi Vermedim Cezası Var mıdır?

Üyelik
17 May 2010
Mesajlar
36
Konum
istanbul
Arkadaşlar Merhaba,

Acil bir sorum varrr, ağustos ayında ilk defa damga vergisi doğuran bir işlemim olmadı ve dün damga vergisi beyannamesi göndermedim. Boş olarakta göndermek gerekiyormuydu? göndermemenin cezası varmdırı acil bilgi rica ederim???
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar Merhaba,

Acil bir sorum varrr, ağustos ayında ilk defa damga vergisi doğuran bir işlemim olmadı ve dün damga vergisi beyannamesi göndermedim. Boş olarakta göndermek gerekiyormuydu? göndermemenin cezası varmdırı acil bilgi rica ederim???


forum kurallarına uyunuz acil kelimesi ile sorulan sorular itibar edilmez.
 
Üyelik
17 May 2010
Mesajlar
36
Konum
istanbul
öncelikle bilgi için teşekkürler fakat bdp'de beyannameyi hazırlarken girişteki genel bilgiler kısmının en altında beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır şeklinde yanında kutucuk olan bir kısım var. o neden var peki??
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
BaşlıkSürekli damga vergisi mükelleflerinin damga vergisine konu muamelelerinin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi ve bildirim vermeyeceği hk.
Tarih30/12/2011
SayıB.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/42-223
Kapsam
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/42-223 30/12/2011
Konu : Sürekli damga vergisi mükelleflerinin damga vergisine konu muamelelerinin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi ve bildirim vermeyeceği hk.
...
İlgi : ... tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, sürekli damga vergisi mükellefiyet kaydınızın bulunduğu belirtilerek damga vergisine konu muamelelerinizin bulunmadığı dönemlerde damga vergisi beyannamesi verip vermeyeceğiniz hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmış, bu kapsamda anonim şirketlerin de zorunlu olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği hususu belirlenmiştir.
Diğer taraftan, 43 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içerisinde beyan etmeleri gereken damga vergisinin bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı, ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak 46 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile keyfiyetin yazı ile vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin kanuni süresinde beyan etmesi gereken damga vergisi bulunmaması halinde, damga vergisi beyannamesi verilmesine veya durumun yazı ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
...

Vergi Dairesi Başkanı a.
Grup Müdürü
 
Son düzenleme:
Üst