Bs formu

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
ba bs de limit kaç tl idi bir de elimde 30.000 tl lik kdv den istisna hurda satışı var onuda belirtecekmiyim
 
Üyelik
28 Eki 2010
Mesajlar
134
Konum
İSTANBUL
Ynt: bs formu

5.000 TL

Kdv den istisna da olsa her türlü mal ve hizmet alım ve satım tutarı 5.000 üzerinde ise bildirilmesi gerekiyor..
 
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Ynt: bs formu

Merhaba. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Arsa Sahibine teslim edilen kısım için Bs Formu ile bildirecekmiyiz ? Syg
 
Üyelik
27 Ocak 2012
Mesajlar
31
Ynt: Bs formu

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMEDEN BAHS EDİLİYOR,YANİ SONUÇDA BİR ÇEŞİT ORTAKLIK İÇİ DAVRANIŞ .. 3 .ŞAHIS YOK
PAYŞALIM VAR, YORUMA AÇIK YANİ MALİYE KARŞI TARAFI YANA YANA ARAR HANİ MEMET AMCA BİLDİRMEMİŞ OLUR KANIMCADA :)
 
Üyelik
27 Ocak 2012
Mesajlar
31
Ynt: Bs formu

güzel bi karar..

Tarih 21/07/2010
Sayı B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6
Kapsam
T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6
21/07/2010

Konu
:
KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİNDE KDV

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanız ile ... Belediyesi arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığı, işyerleri ve mesken bina inşaatları işinin tamamlanarak Belediyeye teslim edileceği belirtilerek kat karşılığı inşaatlarda katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda bilgi talep edilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki I sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan "net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimleri" % 1 oranında, Kararname eki listelerde yer almayan 150 m2 yi aşan konut teslimleri ile işyeri ve depo teslimleri ise genel oranda (% 18) oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümünde, arsa karşılığı inşaat işinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir.

Arsa sahibinin müteahhide arsa teslimi, arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat meslek olarak ifa etmesi halinde, KDV ye tabi tutulacaktır.

Buna göre, firmanız ile ... Belediyesi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında ... Belediyesine teslim edilecek taşınmazlar için emsal bedel üzerinden net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri için % 1 oranında, 150 m² nin üzerindeki konut teslimleri ile konut dışındaki diğer taşınmazlar için % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
Ynt: Bs formu

emsal bedeli ne olacak? şöylemi??Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur.
Birinci sıra: (ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.
İkinci sıra: (maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.
Üçüncü sıra: (takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.?
 

Benzer konular

Üst