turkcell

Bu Nasıl Usulsüzlük Cezası

Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
48
A.Ş. ye 2003/09 ve 2003/12 dönemlerine ait Damga vergisi Bey. eksik vermemizden dolayı VUK 352-2/7 maddesine göre 2. dereceden Usulsüzlük cezası kesilmiştir. 2 adet ihbarname (Verigi Kodu:0040) (Ceza : 35 YTL)
Kesilen Cezanın Nedeni : "Damga vergisine ait bildirimde bulunmadığınızdan VUK 352/2-7 mad. gereği adınıza ceza kesilmiştir"
-------------------------------.-------------------------------------------------
Ancak bu ihbarname ile birlikte 2003/10 ay ve 2003/11 aya ilişkin 2 ihbarname daha geldi ancak bunda;

Vergi Kodu: 3073 (Usulsük Cezası)

Kesilen Cezanın Türü : 3073 (Usulsük Cezası)
Matrah : 28 YTL
Kat : 1
Oran :%25
Toplam : 7 YTL ceza kesilmiştir

Kesilen Cezanın Nedeni : "57 352/2-7 Vergi Bey. Bil.evrakların kanunen belli şekil ve muht. evrak ekleri ve düzen ilişkin hükümlere uyulma."

Burada çözemediğimiz 2003/10 ve 11 dönemlerine düzenlenen ihbarnamelerin mantığı nedir.??????
%25 indirimli ceza neye dayanarak yapılmıştır.


Teşekkürler
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Merhaba,

Durum, VUK'nun 337. maddesinde belirtilmiştir;

"Ayrı ayrı yapılmış olan (4369 sayılı Kanunun 81/A-18 inci maddesiyle değiştirilen ibare) vergi ziyaı(*) veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. şu kadar ki, 352'nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

Aynı nev'i usulsüzlükten maksat, fiillerin 352'inci maddede gösterilen derece ve fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır."

Buna göre, o zaman yürürlükte olan 28 YTL'lik ceza tutarının, 1/4 ünün uygulanması işlemi doğrudur.
 
Üst