Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
34
Konum
istanbul
Merhaba arkadaşlar.
Maden Firmamız, maden sahasının açılması ve hafriyatın kaldırılması için bir firma ile anlaşıyor ve süresi işin bitimine bağlı olan bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede Firmamız İşveren, hafriyat firması ise taşeron ibareleri ile adlandırılıyor. Sözleşme hükümlerinde işveren tarafından her hafta taşerona 5000 ytl. avans verileceği ve hakedişlerin aylık olarak yapılıp ödeneceği, sosyal güvenliğin taşeron tarafından karşılanacağı gibi maddeler bulunmaktadır.
1- Bu yapılan sözleşme bir taşeronluk sözleşmesi midir. Ve SSK ya bununla ilgili bilgi verilmesi yada taşeronluk no'su alınması gerekirmi.
2- Verilen avanslardan stopaj kesintisi yapmalımıyız.

Cevaplar için şimdiden teşekkürler..
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın Aydın Metin,

Bir sözleşmenin taşeronluk sözleşmesi olması için
1. Sözleşme konusu işin inşaat ve onarım işi olması ( Nakliye. hafriyat vb. gibi inşaat ın yan işleri de inşaat işi sayılmaktadır )
2. İşin bir bölümünün devredilmiş olması
3. Sözleşme konusu işin taahhüt kapsamında yapılıyor olması gerekir.

Hangi işlerin inşaat taahhüt işi olduğu 49 seri nolu KDV genel tebliğinde belirtilmiştir.

Sorunuza dönecek olursak, söz konusu işiniz tebliğde belirtilen "saha tanzim faaliyetleri" grubuna girmektedir. Hafriyat işini yapacak olan firma da söz konusu işin bir bölümünü devralmış durumdadır. Diğer bir ifade ile şirketinizde yevmiye veya kira ile çalışmamakta, hafriyat işini devralarak kendi nam ve hesabına çalışacak firmanızdan bedelini hakediş düzenleyerek alacaktır.

Bu bilgiler ışığında;
1. Sözleşme bir taşronluk sözleşmesidir.

2. SSK ya taşronluk hakkında bilgi verilmesi gerekmez. Söz konusu şirket kendi sigorta numarasından yürütebilir. ( Bu durumda şirketin iş kolu kodunun hafriyat işine uygun olması gerekir ). Ancak, asıl dosyaya taşeronluk kaydı yaptırması da mümkündür.

3. Söz konusu iş yıllara sari nitelik arzediyorsa stopaj söz konusu olur. Ancak, stopaj her halukarda istihkak bedelleri üzerinden yapılacağından verilen avanslardan stopaj kesilmesi söz konusu değildir.
 
Üst