zirve

çalışma bakanlığı iş bitim dilekçesi hakkında

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
15
işyerimin kapanış tarihinden bu yana bir aylık süre geçmesine rağmen işyerimi kapattığıma dair bir belge çalışma bakanlığına vermedim . bunun bir cezası varmıdır veya dilekçe süresi ne dir bilmek iştiyaorum tşk.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın arslan
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına işçilerin EK:2 çıkış bildirimlerini verdi iseniz ve dosyanızda çalışan gözükmemekte ise bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.
Ancak 71,45 ytl zamanında bildirmemekten dolayı ceza yersiniz.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Sevgili Arslan,
Yeni İş Kanunu'nun, "İşyerini bildirme" başlıklı 3. maddesi aynen şu şekildedir: MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.

(Ek : 11/6/2003-4884/10 md.) Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir."


İş Kanunu'nun cezalarla ilgili olarak; "İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık" başlıklı 98. maddesinde ise; "MADDEE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir.

Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır." denilmektedir.

Yani İş Kanunu sadece işyerini bildirme olayına değil, çalışma konusu değişikliği, iş değişikliği, işyerini devretme, kapatma vs. gibi bildirim yükümlülüklerini de bir zorunluluk haline getirmiştir.

Dolayısıyla, yukarıdaki açık-net olan kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere, işyerini çeşitli nedenlerle kapatıpta, çalışma bakanlığı'na bildirilmemesinin yukarıdaki gibi cezai bir yaptırımı vardır.
 
Üst