resim

Çalışma Bankılığına Yapılan Asılsız Şikayetlerde

Üyelik
25 Mar 2006
Mesajlar
2
Bir işçimiz şirketimiz Çalışma Bakanlığına şikayet etti. Şikayet ise baskı uyguladığımızı ve ücreti verilmediğimizi, senelik izin ücretlerini kullandırmadığımızı beyan etmiştir. bunu üzerine dosyalarla çalışma bakanlığına gittik ücertinin ödendiğini ve izin defterindeki izinlerini düzenli kullandığını ispat ettik şimdi ise hayla bizim şirkette işçi olarak çalışmakta biz yalan beyandan veya nasıl bir uygulama yaparak işyerinden ihbarsız çıkarabiliriz bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz kanunda iş mahkemesine dava açmak var ama nekadar yararlı olur bilmiyorum
 
Üyelik
27 Şub 2006
Mesajlar
236
HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI

Sayı:......
İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Görevi

AYKIRI DAVRANIŞIN
Yeri-Bölümü
Olay tarihi ve saati
Olayın öğrenme tarihi
ÖZÜ:
*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a
*İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g
*Evrakta sahtecilik yapmak 4857/25-II-e
*Zimmetine para geçirmek 4857/25-II-e
*İşyerinde hırsızlık yapmak 4857/ 25-II-e
*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e
*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak 4857/25-II-b
*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.
*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
4857/25-II-f
*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c
*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g
*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı
Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.
OLAY :
TANIKLAR :
BELGELER :
ÖNERİLER :
A-İhtar verilsin
B-Eğitime alınsın
C-İş değişikliği yapılsın
D-İş akdi feshedilsin
İŞVEREN veya Vekili

İşverenin imajını sarsmaktan ve yalan yere şikayette bulunmaktan bence iş akdine son verilebilir diye düşünüyorum.İş davalarına bakan br avukatla görüşüp işten çıkarabilirsiniz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
a.Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b.İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
Kod:
c.Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d.Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e.74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f.Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

Bence bu hususa dikkat ediniz. Çünkü normal şartlar altında bir işçinin bütün haklarını düzenli olarak almasına rağmen, Bakanlığa şikayet de bulunmasının sebebi farklı bir hususu barındabilir.
Ya bize söylemediğiniz farklı bir durum söz konusu, yada bu çalışanınız dengesiz. (Affınıza sığınarak)

Kolay Gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Buarada bu durumda işverenin imajını sarsma durumu söz konu değildir. Örneğin tavukçuluk sektöründe çalışan bir kişinin iş saatleri dışarısında, dışarıda bu tavukların Kuş Gribi taşıdığını idda etmesi ve bunun yalan olması, işveren hakkında asılsız iddalar niteliğine girer.

Kolay Gelsin.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
44
Benzer bir konudan biz de şikayetçiyiz. İşçi 30 günlük maaşından fazla miktarda zimmet edilen parayı kaybediyor ve suçunu tutanakla kabul ediyor işveren iş akdine son veriyor ve işveren ile anlaşmazlığa düşüyorlar.

İşçi dava etmeden önce ÇSGB'ye şikayette bulunuyor. Teftiş için evraklar mı dersiniz, mahkemeye gitti bu iş dememize rağmen müfetttişin olumsuz tavırları mı dersiniz. Uğraştırmak için hareketler. Sonuçta mahkeme evraklar ve şahitler doğrultusunda karar verecek. Bu uğraştırma neden?
 
Üst