zirve

Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
MADDE 36- 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ?rehabilitasyon merkezi? ibaresi ?rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin? şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan ?Türkiye Kızılay Derneğine? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine? ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
15 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28324
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6322
 
Üst