Ciro Primleri (TDHP ve KDV Beyannamesi yönünden)

Şükrü ERGÜL

Katkı Sunan Üye
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
464
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba,


60. BRÜT SATIŞLAR

İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt Satışlara Katma Değer Vergisi dahil edilmez.

Brüt Satışlar; yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.

600. YURTİÇİ SATIŞLAR

Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlenebilir.

İşleyişi :

Satış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir.

602. DİĞER GELİRLER

İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları, (vb.) tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.64. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.


649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır. Bu hesapta kambiyo kârları, menkul kıymet satış kârları ve benzerleri izlenir.
KDV Uygulama Tebliğinin Matraha Dahi Unsurlar bölümünün İskontolar bölümünde;

......Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yılsonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yılsonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.


denilmektedir.Emtia alımlarına karşılık belli bir tutarı aşan mal alışı yaptıktan sonra alıcı tarafından satıcıya kesilecek ciro primlerinin;

a) Alıcı tarafından kesilen faturanın hangi hesapta gösterileceği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Her ne kadar 600/602/649 hesaplardan herhangi birinin kullanılması durumunda vergisel olarak farklı bir sonuç doğurmasa dahi ciro primlerinin 600 yada 602 hesaba kayıt atıldığında sadece BRÜT satışa göre yapılan analizleri değiştirmektedir.

Şahsi görüşüme göre yukarıdaki hesap açıklamalarından 649 hesabın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu konuda sizlerin görüşü nedir?

b) Alıcı tarafından kesilen faturaya ait KDV'nin satıcı firmanın KDV beyannamesinde hangi satırda gösterileceği konusunda da şahsi görüşüm 103- Satışlardan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşlemlerden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV satırında gösterilmesidir. Bu konuda sizlerin görüşü nedir?

c) Alıcı tarafından kesilen faturaya ait KDV'nin alıcı firmanın KDV beyannamesinde hangi satırda gösterileceği konusunda da Tevkifat Uygulanmayan İşlemler bölümünde normal satış hesaplarında mı yoksa Diğer İşlemler bölümündeki 504 -Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler kısmında gösterileceği konusunda kararsız kaldım. Bu konuda sizlerin görüşü nedir?

Herkese iyi günler dilerim.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst