Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe yürütmeyi durdurma kararı çıktı.!

Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
Danıştay SPK Seri:X no:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları tebliğinin bazı maddelerini iptal etti.
Bunlardan ilki Bağımsız Denetim Şirketi açmayı kolaylaştırır nitelikte.

SPK 22 nl. tebliğe göre Sorumlu Ortak Başdenetçi olmak için (diğer şartlar yanında) 2 yıl SPK'ya tabi bir denetim şirketinde veya 5 yıl SPK'da çalışmış olmak gerekiyordu. Danıştay bu maddenin yürütmesini durdurdu.

Yine aynı tebliğe göre, önceden bir bağımsız denetim şirketi, müşterisi olan şirketi üstüste en çok 7 dönem denetleyebiliyordu, daha sonra gelen bir madde ile 75 ve üzeri denetçisi, 25 ve üzeri sorumlu ortak başdenetçisi olan şirketlerde bu kural uygulanmayacaktı, işte Danıştay bu kararı da iptal etti. Bu karar ise piyasada Big Four'dan kendisine sıra gelmeyen yerli Bağımsız Denetim Şirketlerinin işine gelecek.

SPK ise yasal süre içerisinde bu kararlara itiraz etti.
Temyiz sonucu durum değişecek olsa da o güne kadar bu maddeler uygulanmayacak.
 
Üyelik
16 Ocak 2008
Mesajlar
169
Konum
İstanbul
Ynt: Danıştaydan SPK Tebliğindeki Değişikliklere Veto

ozkan.ank ' Alıntı:
Yine aynı tebliğe göre, önceden bir bağımsız denetim şirketi, müşterisi olan şirketi üstüste en çok 7 dönem denetleyebiliyordu, daha sonra gelen bir madde ile 75 ve üzeri denetçisi, 25 ve üzeri sorumlu ortak başdenetçisi olan şirketlerde bu kural uygulanmayacaktı, işte Danıştay bu kararı da iptal etti. Bu karar ise piyasada Big Four'dan kendisine sıra gelmeyen yerli Bağımsız Denetim Şirketlerinin işine gelecek.
Ben bu kararı büyük bağımsız denetim şirketleri arasında imzalanmış bir centilmenlik anlaşması olarak değerlendiriyordum. Umarım temyizden dönmez
 
Üyelik
16 Ocak 2008
Mesajlar
169
Konum
İstanbul
Ynt: Danıştaydan SPK Tebliğindeki Değişikliklere Veto

25.10.2009 tarihli ve 27387 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kurulumuzun Seri: X, No: 25 ?Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Deği?iklik Yapılmasına Dair Tebliğ? ile yapılan deği?iklikler sonucunda
Seri:X, No: 22 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in ?kinci Kısmının Birinci Bölümü?nün 4/1-
(ç) maddesinde yer alan ?veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış olmaları? ibaresi ve aynı
Tebliğ?in Üçüncü Kısmının 6/1 maddesinde yer alan ?bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim
kuruluşları? ibaresi ile aynı maddeye eklenen üçüncü fıkra hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danı?tay 13.
Dairesi?nin E.2009/7417 sayılı dosyası üzerinden açılan davada, Danı?tay 13. Dairesi?nin 12.05.2010 tarih ve E.2009/7417 sayılı
kararıyla yürütmenin durdurulması kararı verilmi? olup, devam eden dava ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına
Kurulumuzca yasal süresi içerisinde itiraz edilmi?tir. Bu çerçevede, anılan mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan hükümler,
mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmayacaktır. Uygulama Tebliğ?in diğer hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.


http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2010&sayi=52&fn=2010_52.pdf
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: Danıştaydan SPK Tebliğindeki Değişikliklere Veto

SPK haftalık bültende 2010/52 de yer alıyor . E2009/7417 sayılı karar.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı

Danıştay'tan SPK Seri:X No:22 nolu Tebliğin bazı maddelerine yürürtmeyi durdurma kararı çıktı.
Karar SPK'nın 2010/52 nolu haftalık bülteninde yayınlandı:

25.10.2009 tarihli ve 27387 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kurulumuzun Seri: X, No: 25 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Deği?iklik Yapılmasına Dair Tebliğ? ile yapılan deği?iklikler sonucunda Seri:X, No: 22 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in ?kinci Kısmının Birinci Bölümü?nün 4/1-(ç) maddesinde yer alan ?veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış olmaları? ibaresi ve aynı Tebliğ?in Üçüncü Kısmının 6/1 maddesinde yer alan ?bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları? ibaresi ile aynı maddeye eklenen üçüncü fıkra hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danı?tay 13. Dairesi?nin E.2009/7417 sayılı dosyası üzerinden açılan davada, Danı?tay 13. Dairesi?nin 12.05.2010 tarih ve E.2009/7417 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması kararı verilmi? olup, devam eden dava ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına Kurulumuzca yasal süresi içerisinde itiraz edilmi?tir. Bu çerçevede, anılan mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan hükümler, mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmayacaktır. Uygulama Tebliğ?in diğer hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
Ynt: Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı

darısı türmobun bağımsız denetim merkezi kurulması hakkındaki tebliğinin başına
 
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
Ynt: Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe Yürütmeyi Durdurma Kararı Çıktı

Önder bey slm.
kasım 2010 döneminde Spk'dan bağımsız denetim belgesini almaya hak kazanın Turmob nezdinde muafiyetten yararlanmaması halinde bir öneriniz varmı. Örneğin yargı gibi
Önder68 ' Alıntı:
Danıştay'tan SPK Seri:X No:22 nolu Tebliğin bazı maddelerine yürürtmeyi durdurma kararı çıktı.
Karar SPK'nın 2010/52 nolu haftalık bülteninde yayınlandı:

25.10.2009 tarihli ve 27387 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kurulumuzun Seri: X, No: 25 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Deği?iklik Yapılmasına Dair Tebliğ? ile yapılan deği?iklikler sonucunda Seri:X, No: 22 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in ?kinci Kısmının Birinci Bölümü?nün 4/1-(ç) maddesinde yer alan ?veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış olmaları? ibaresi ve aynı Tebliğ?in Üçüncü Kısmının 6/1 maddesinde yer alan ?bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları? ibaresi ile aynı maddeye eklenen üçüncü fıkra hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danı?tay 13. Dairesi?nin E.2009/7417 sayılı dosyası üzerinden açılan davada, Danı?tay 13. Dairesi?nin 12.05.2010 tarih ve E.2009/7417 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması kararı verilmi? olup, devam eden dava ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına Kurulumuzca yasal süresi içerisinde itiraz edilmi?tir. Bu çerçevede, anılan mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulan hükümler, mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanmayacaktır. Uygulama Tebliğ?in diğer hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe yürütmeyi durdurma kararı çıktı.!

ibrahimsuslu ' Alıntı:
Önder bey slm.
kasım 2010 döneminde Spk'dan bağımsız denetim belgesini almaya hak kazanın Turmob nezdinde muafiyetten yararlanmaması halinde bir öneriniz varmı. Örneğin yargı gibi
Önder68 ' Alıntı:
Danıştay'tan SPK Seri:X No:22 nolu Tebliğin bazı maddelerine yürürtmeyi durdurma kararı çıktı.


Merhaba İbrahim Arkadaş
Kısa bir değerlendirme yaparsak Konular birbirinden bağımsızdır Yukarıdaki karara emsal teşkil ettiğini sanmıyorum 6 kasım konusu çok boyutludur. 6 kasım öncesi sınava başvuru olması va sınava kazananlar için önemli bir avantajtır diye düşünüyorum Tabi bu benim şahsi düşüncem Türmob yargıya gitmeden 6 kasımda kazananlar için yeni bir düzenleme yapacaktır diye ümit ediyorum Fakat 6 kasımda kazanamayanlar için ışık daha az gibi gözüküyor
Tüm meslektaşlara kolaylıklar diilerim

Not: TToraman arkadaşla aynı zamanda spk kararını paylaşmılşızı bu da konuya aynı derecede duyarlı olduğumuzu gösterir bence Bu arada ttoraman arkadaş size özel mesaj gönderdim sanırım ulaşmadı bilginiz olsun
Selamlar
 
Üyelik
16 Ocak 2008
Mesajlar
169
Konum
İstanbul
Ynt: Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe yürütmeyi durdurma kararı çıktı.!

Merhaba Önder Bey;

Maalesef mesajınız ulaşmadı. özel mesaj olarak mail adresimi de gönderdim. E-mail daha sağlıklı olacaktır.

iyi forumlar
 
Üyelik
9 Şub 2009
Mesajlar
14
Ynt: Danıştay'dan SPK Seri:X 25 nolu Tebliğe yürütmeyi durdurma kararı çıktı.!

2010 Mart ayında yapılan sınavla Spk Bağımsız Denetim lisansı almaya hak kazandım,smmm ruhsatım var fakat denetim tecrübem yok.SPK Seri:x 25 nolu tebliğde yapılan değişiklik ve bu ay çıkması beklenen ttk çerçevesinde bizim gibi olan arkadaşları neler bekliyor,bu konuyla ilgilenenlerin mütalaalarını bekliyorum.Denetim şirketi kurabiliyormuyuz,denetim ne zaman başlar,denetimi kimler yapar,türmob denetim için attığı son adımlarla süreci yakalarmı ve türmob bu süreçte sizce ne yapmaya çalışır....
 
Üst