turkcell

Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi

Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
429
Dar mükellef bir limited şirket kar dağıtımı yapmıştır.Şirketin merkezi ingilterede şube türkiyededir.Kar dağıtımından dolayı ödenecek olan stopajda dar mükellef olmasından dolayı herhangi bir indirim veya istisna sözkonusumudur?

Bu şirketin ortaklarından biri tam biri dar mükelleftir.Bu ortakların menkul sermaye iradı elde etmelerinden dolayı verecekleri yıllık beyannamelerde herhangi bir istisna söz konusu olabilirmi?

Eğer bu şirket yabancı ortaklı tam mükellef olsaydı gene aynı indirim ve istisnalar olabilirmiydi.Kısaca tam ve dar mükellef şirketlerin ve ortaklarının kar dağıtımlarından dolayı muhatap oldukları vergisel durumları hakkında bilgi verebilirseniz cok sevinirim...

Saygılarımla;
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Merhaba...
Gelir Vergisi Kanununun 75/4 maddesi uyarınca...
"Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı"
menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir...
Yine GVK 94-6/b-iii maddesinde "...75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden, (%10)..." gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır...
Madde metinlerinden anlaşılacağı gibi , tevkifat , ilgili tutarın ana merkeze aktarılmasında ortaya çıkmaktadır...Dolayısı ile merkeze aktarılmayan kısım üzerinden tevkifat yapılmayacaktır...

İlgili Kurum Tam mükellef olduğunda ortaklarından dar mükellef olanın kurum bünyesinde 94 6/b-ii 'ye göre % 10 stopaja tabi tutulan kar payı nihai vergi olacaktır... (GVK 86.Madde gereği )
Tam mükellef kurumun , tam mükellef ortağı için ise , kar payı yine 94.maddeye göre % 10 tevkifata tabi tutulacak...G.V.K.22/2 maddesi gereği kar payının yarısı vergiden istisna edilecek kalan kar payı yine 86.Madde hükmü gereği , 103.maddede belirtilen 2.gelir dilimini aşmaz ise beyana tabi olmayacaktır...

Açıklamalar , GVK Geç.62.maddesine girmeyen kazançlardan elde edilen kar payları için yapılmıştır.

Saygılarımla...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
DAR MÜKELLEFİYET

Soru içinde soru sormak gibi olacak kusura bakmayın Konu Dar Mükelefiyet olduğu için burda sormak istedim;

Almanyada Kurulu Web Dizaynı yapan bir tanığım var.Bu konu hakkında hiç bilgim yok.İstanbulda ve diğer diğer illerde şube açmak istiyor.(Personel çalıştıracak,Ofis Kiralayacak,Personele Prim verecek,Web Dizayn işçiliğini Türkiyede yaptırabilecek,)

Sorularım;
1-Bu şirket yurtdışından Türkiyede açılacak olan şube için hangi yol izlenmeli sırasıyla (Bakanlık,Vergi Dairesi,SSK) VB Kuruluşlar.
2-Ticari amaç gütmemesi gerekiyor İrtibat Bürolarının Web Tasarımı Ticari amaca girer mi Ticari amaçtaki maksat bir ürünü almak satmak gibi mi düşünmeliyiz?
3-şirketin yurtdışında olması nedeniyle vergisel avantajları neler olacak?
4-Aynı Şirket Türkiyede kurulsa şirket kuruluş masrafları aynı mı olacak?
 

Benzer konular

Üst