turkcell

Defter Tasdiki

Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
120
Bir İşletme defterini 3 gün geç tasdiklettik. Özel usulsuzluk cezası nedir?
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Defter Tasdiki

Açılış tarihindenmi geç tastik ettirdiniz

Yoksa öteden beri faaliyeti vardı aralık ayında değilde ocak ta tastik ettirdiniz.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: Defter Tasdiki

II nci derece usulsüzlükler
1. (3239 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişen bent) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; (4751 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre parantez içi hüküm kaldırılmıştır.(***)
2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
3. (2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
4. (3505 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);
5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
7. (3239 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişen bent) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartiyle bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
_________________________________________________
MADDE 352-
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri.....................................................90
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı...57
3 - İkinci sınıf tüccarlar..........................................................28
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar......14
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler.............................................7,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf.....................................................3,50
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri..............................................................50
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı..28
3 - İkinci sınıf tüccarlar.........................................................14
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar......7,70
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler............................................3,5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf......................................................2
 
Üyelik
17 Ara 2009
Mesajlar
178
Konum
ANKARA
Ynt: Defter Tasdiki

Bu cezadan da 1 ay içerisinde dilekçe verip ödeyeceğinizi bildirmeniz durumunda 1/3 indirimden faydalanır 2/3 ünü ödersiniz cezanın.
 

Benzer konular

Üst