zirve

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1)

artcrimes

Silver Üye
Üyelik
28 May 2008
Mesajlar
61
Konum
Ankara
31 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28514 (4. Mükerrer)

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.


Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı
7,25
b) Beyanname
7,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
14,50
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar
72,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
198,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları
6,50
7 - Aile cüzdanları
66,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri
89,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
89,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
89,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
66,50
13 - İş makinesi tescil belgesi
66,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)
4,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
6,00


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ olunur.
 
Üst