Demiryolu Taşımacılığında Kdv!

Üyelik
22 Mar 2007
Mesajlar
3
Üstatlarım. Elimde Tcdd taşımacılığına aiat bir fatura var. Fatura ile Yurtiçi taşımacılığı yaptırılmıştır. Faturada Kdv Dahil. yazıyor. Kdv Oranı varmıdır muafmıdır bilmiyorum. Ayrıca vuk Yön.Hük.Tabi Değildir yazıyor. Bu faturadan Kdv ayırarak indirim yapabilirmiyim.
 
Üyelik
22 Mar 2007
Mesajlar
3
Ynt: Demiryolu Taşımacılığında Kdv!

Hiç bu konuda yardımı olacak bir arkadaş yok mu? Hiç mi Devlet Demir Yolları ile yurtiçine mal taşıttıran yok mu?
 
M

M_Schumacher

Ziyaretçi
Ynt: Demiryolu Taşımacılığında Kdv!

Merhaba

Tarih 10/05/2005
Sayı KDVK-31/2005-10


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 31


Konusu : Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan araç teslimleri hakkında.
Tarihi : 10.05.2005
Sayısı : KDVK-31 /2005-10
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13/a1. Giriş:
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, sportif amaçlı bazı deniz ve hava araçlarının tesliminin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 13/a maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanıp faydalanmayacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. İstisna uygulaması:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 13/a maddesi uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. Konu hakkında 13.07.1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca, anılan Kanunun 13 üncü maddesinin gerekçesinde araçlara ilişkin bu düzenlemenin amacı ?ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin geliştirilmesinin teşviki ve dış rekabete tahammül edebilecek duruma getirilmesi? olarak ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve kanun maddesinin gerekçesinde yer alan açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda; Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 13/a maddesinin uygulanmasında deniz ve hava ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaştırma sistemimizin geliştirilmesini teşvik eden araçların teslimleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak, sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmadığından, bunların teslimleri istisnadan yararlanamayacaktır.

Ama zannedersem TCDD ait faturalar %18'e tabidir.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Demiryolu Taşımacılığında Kdv!

Merhaba,

Sayın BASTON128,

Demiryolu taşımacılığı %18 genel oranda KDV'ne tabidir.
KDV'ni ayırarak indirim konusu yapabilirsiniz.
 
Üyelik
22 Mar 2007
Mesajlar
3
Ynt: Demiryolu Taşımacılığında Kdv!

Çok teşekkür ederim. SMMM AHMET AKCA bey.... Allah Razı olsun.
 
Üst