resim

Derneklerin Dikkat Edeceği Hususlar

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,688
Konum
İSTANBUL
Derneklerin Dikkat Edeceği Hususlar

Dernek kazanç paylaşımı dışında kanunların izin verdiği belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek ve tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır diye 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2.maddesinde tanımlanmıştır. Ülkemizde bir çok alanda kültürel,sosyal,dayanışma,spor ,köy vb dernekler kurulmakta bunlardan köy ve spor dernekleri yeteri bilgi ve teknik donanıma sahip olmadığından bir çok hatalar yapılmakta ve dernek yöneticileri idari para cezasına maruz kalmaktadır.


Şimdi kısaca belirli başlıklarla nelere dikkat etmeliyiz bunlara değinelim.

*Derneklerimizi çanta dernekleri olmaktan kurtarmakla başlayıp yıllarca değişmemiş tüzüklerimizi yapacağımız ilk genel kurulda değiştirmeliyiz. Bununla ilgili dernek tüzük örnekleri www.dernekler.gov.tr web sayfasından indirebilirsiniz.

*Derneklerimiz dernek tüzüklerini değiştirmedikleri gibi maalesef dernek defterlerini de hala kuruluştaki şekliyle devam ettirmekte. Derneklerimizin tutacağı defterler değişen Dernekler Kanunun da tutulacak defterler maddesinde sıralanmıştır. İkinci iş olarakta bu defterleri kırtasiyeden temin edip ya il dernekler müdürlüğüne yada notere tasdik ettirmemiz gerekmektedir. (İl dernekler müdürlüğü tasdik işlemini ücretsiz yapmaktadır.)

*Derneğimizin bir iktisadi işletmesi yoksa bu defterler yönetim kurulu tarafından tutulabilecek kadar basit ve kolaydır. Ancak derneğimizin bir ticari işletmesi varsa bu iktisadi işletme kurumlar vergisine tabi olduğundan 3568 sayılı meslek mensubu tarafından (serbest muhasebeci,mali müşavir) kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Burda özellikle köy dernekleri kahvehane şeklinde ticari faaliyette bulundukları halde bu konuda yanlışlık yapmaktadırlar)

* Dernekler kanunda dernek gelirleri alındı belgesi ile yada bankalar aracılığı ile tahsil edilir denmiştir. Burda dikkat edilecek husus gelirimizi ne yapmalıyız ne kadarını kasamızda bulundurmalıyız Derneğimizin aylık genel giderlerini (kira,elektrik,tel,su vs) karşılayacak makul bir para kasada bırakılıp diğer gelirimizi derneğin banka hesabına yatırmalıyız. Ama günümüz internet bankacılığı sistemi ile bu ödemeleri banka aracılığı ile yapmamız mümkün olduğundan dernek gelirinin tamamının bankaya yatırılması ve ödemelerinde banka aracılığı ile yapılması daha doğru olacaktır görüşündeyiz.

*Dernek giderleri ise fatura,parakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile yapılır. Ancak günümüz derneklerinin o kadar belgesiz harcaması olmaktaki bunlar için gider makbuzu veya Gelir Vergisi kanunu 94.madde kapsamındaki ödemeler içinde gider pusulası düzenlenebilir.

*Dernek genel kurulları tüzükte belirtilen zamanda muhakkak yapılmalı

*Her yıl Nisan ayına kadar bir önceki yılın dernek beyanı internetten (www.dernekler.gov.tr) vermeyi unutmamalıyız.

*İşletme hesabına göre kayıt tutan dernekler 31 Aralık dönem sonlarında işletme hesabı özeti ve Alacak ?Borç tablosunu gösterir raporlarını düzenleyip dosyalarına koymalı


Kaynak: Dernekler Kanunu

Kazım Güzeller
 

Benzer konular

Üst