Devamsızlık-İzinsiz İş Yerini Terk-İşi Yavaşlatma-Verilen İşi Yapmama

Üyelik
8 Ocak 2008
Mesajlar
7
Merhaba ardaşlar : Fabrikamızda 17.11.2006 dan beri çalışan bir işçimiz malesef iyi niyeti bozmuş-tazminat alarak çıkmak amacında.

-04.06.2007 tarihinde mazeretsiz işe gelmeme
-01.11.2007 tarihinde mesaisine geç gelme
-02.11.2007 tarihinde mazeretsiz işe gelmeme
-03.11.2007 tarihinde rapor alıp özel işlerini halletmek istediğini belirterek vizite kağıdı talebi.
-05.11.2007 tarihinde mazeretsiz olarak mesai bitmeden işyerini terk etme.
-Diğer işçilerin ifadelerine göre işi yavaşlatma ve verilen işi yapmama.
-11.01.2008 tarihinde işe geç gelme.

şeklinde problemleri olmuştur.

Yukarıda belirtiğim durumlar için ayrı ayrı tutanak tutulmuş şahitler ve işveren imzalamıştır. tutunaklar işçiye okunmuş kendisinden savunma istenmiştir. Ancak hiçbir koşulda savunma vermemiştir. Verilen ihtarları aldığını belgeleyen imzayı atmamıştır. tabi bunlar gene diğer işçilerin önünde olmuştur. İşverende haklı olarak bu işçiyi tazminatsız olarak çıkarmak istiyor. Yukarda belirttiğim durumlardan haretketle bu işçiyi 4857/25 e göre işten çıkarabilirmiyiz? Yada çıkarılabilmesi için başka ne yapılabilir. Değerli yardımlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar...

Not: Lütfen başlık açmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz. Forum'da büyük harflerle başlık açmak yasaktır.
 
Üyelik
12 Ara 2007
Mesajlar
5
Ynt: Devamsızlık-İzinsiz işyerini terk-İşi yavaşlatma-Verilen işi yapmama

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.


i. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

Derhal fesih hakkını kullanma süresi
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Devamsızlık-İzinsiz İş Yerini Terk-İşi Yavaşlatma-Verilen İşi Yapmama

Konu başlığını büyük harfla yazmışınız düzelttim. Forum kurallarına uyunuz lütfen.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Devamsızlık-İzinsiz İş Yerini Terk-İşi Yavaşlatma-Verilen İşi Yapmama

Derhal fesih hakkını kullanma süresi
MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.
 
Üst