turkcell

Devlet Memuru

Üyelik
24 Nis 2006
Mesajlar
153
Selamlar devlet memuru olan birisiniz. Şirket kurmadan tarımsal üretim faaliyetinde bulunmasında bir sakınca varmıdır.
Bu üretim sonucunda x firma; şahıs adına % 4 stopaj kesintisi yapıyor.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Devlet Memuru

DEVLET memurlarının şirket kurup kuramayacakları, hangi şirkete ortak olabilecekleri, en çok merak edilen ve sorulan konular arasında.

Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesine göre;

??Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde, komandite ortak olamazlar.??

Türk Ticaret Kanunu'na göre ise; bu yasağa rağmen ticari işletme işleten memur tacir sıfatını kazanır ve tacir olmaya bağlı yasal sonuçlarla karşılaşır (TTK Md. 16/1).

YASAKLANAN ŞİRKETLER

1- Kollektif Şirketler: Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde, memurların kollektif şirketlere ortak olamayacakları açıkça belirtilmiştir.

2- Komandit Şirketler: Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi, memurların komandit şirketlere ortak olması konusunda ayrım yapmakta ve ??komandite?? ortak olmalarını yasaklamaktadır.

Bilindiği gibi, şirket borçları nedeniyle, sorumlulukları şirkete koydukları sermaye ile sınırlı tutulan ortaklar ??komanditer ortak??, tüm mal varlıkları ile sınırsız biçimde sorumlu tutulan ortaklar ise ??komandite ortak?? adını almaktadır.

Buna göre, memurların komandit şirketlere ??komanditer ortak?? olmalarında yasal bir engel yoktur.

3- Adi Şirketler: Adi şirketlerde, şirketin idaresi ve temsili, kural olarak bütün ortaklara aittir (Borçlar K. Md. 525, 533, 534). Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimsenin ??tacir?? sayılması, memurların bu şirketlere ortak olmalarını imkansız kılmaktadır.

YASAKLANMAYAN ŞİRKETLER

1- Anonim Şirketler: Yasalarımızda, Devlet memurlarının anonim şirketlere ortak olmalarını engelleyen bir hüküm yeralmıyor. Çok kişinin de bildiği gibi, bir anonim şirketin hisse senedine sahip olmakla, o şirkete de ortak olunmaktadır. Örneğin, borsada bir bankanın ya da bir çimento şirketinin hisse senetlerini almakla, bu şirketlere ortak olunmaktadır.

Aynı şekilde, borsaya kayıtlı olmayan bir şirketin, yüzde 5-10 ya da 60 oranında hissesini almakla, şirketin o oranda ortağı olunmaktadır. Kaldı ki, anonim şirketin hamiline yazılı hisse senetlerinin alınması halinde, ortağın kim olduğunun tespiti de, pek mümkün değildir.

Anonim şirket ortaklarının, şirketin idare ve temsili konusunda doğrudan yetkileri yoktur. Bu yetki, anasözleşme ya da genel kurul kararıyla atanan yönetim kuruluna aittir (TTK Md. 317).

Bunun yanısıra, anonim şirket ortaklarının şirket borçları nedeniyle sorumlulukları da ??koymayı taahhüt ettikleri sermaye?? ile sınırlıdır (TTK Md. 269). Tüm bu nedenlerle, devlet memurlarının anonim şirketlerde ??kurucu ortak olmaları?? ya da kurulu şirketlere ??sonradan ortak olmaları?? mümkündür.

Danıştay'ın görüşü de bu yöndedir (Dn. 1. Dairesi, 19.06.1991 Tarih ve E.91/77, K.91/105).

2- Limited Şirketler: Memurların limited şirketlere ortak olup olamayacakları konusunda yasada açık bir hüküm yoktur. Limited şirketlerde, ortakların şirket borçları nedeniyle sorumlulukları, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır (TTK Md. 503, 532).

Şirketten tahsil olanağı bulunmayan vergi ve SSK borçlarından ise, hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve yasa hükümleri gereğince, takibe tabi tutulurlar (6183 sayılı K. Md.35).

Bu nedenle memurlar, limited şirkete ??kanuni temsilci?? olmamak koşuluyla, kurucu ortak ya da kurulu şirkete sonradan ortak olabilirler.
 
Üyelik
3 Şub 2007
Mesajlar
173
Ynt: Devlet Memuru

bu yazı sayın doç. dr. şükrü kızılot'un 23.04.2003 tarihli hürriyet gazetesindeki yazısından alıntıdır.
 
Üst