Devreden Kdv Borçlarımıza Mahsubu

Üyelik
12 Nis 2006
Mesajlar
261
Tasfiyeye girecek olan Mimarlık Firmasının 36.800 YTL lik bir devreden kdv alacağı var. Bu KDV alacagını borçlarına karşı mahsup edebilirmi? Bunun için izlememiz gereken yol nedir?
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Devreden Kdv Borçlarımıza Mahsubu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Vergi İndirimi
Madde No 29


2. (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.(*)


Devredilen Katma değer vergisinin ne şekilde mahsup veya iade edileceği yukarıda alıntı yapılan madde ile düzenlenmiş olup, İş terki nedeni ile devreden Katma değer vergisinin vergi borçlarına mahsubu veya iadesine yasalar müsade etmemiştir.
 

Benzer konular

Üst