Doktor, Eczacı ve Avukatı Varlık Barışı da Kurtaramayacak

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan

Haberin detaylarını geçtiğimiz salı günü AKŞAM'da okudunuz. Maliye, doktor, eczacı ve avukatlarla ilgili olarak Antalya, Gaziantep ve Tokat'ta yaptığı pilot incelemede ulaştığı tespitler sonrası, söz konusu mükellef grupları ile ilgili incelemeyi yurt sathına yayma kararı almış...


İncelemenin 2008 yılı hesaplarına ilişkin olması nedeniyle, söz konusu mükelleflerin varlık barışı kapsamında sağlanan kolaylıktan yararlanmaları maalesef söz konusu olmayacak.

Bilindiği üzere varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlık tutarı, vergi incelemesinde tespit edilen matrah tutarından mahsup ediliyor. Vergi tarhiyatı, incelemede tespit edilen matrah tutarının, beyan edilen varlık tutarını aşan kısmı için yapılıyor.

Örneğin, vergi incelemesinde 200 bin TL matrah tespit edilmiş, söz konusu mükellef de 150 bin TL varlık beyanında bulunmuş ise cezalı vergi 50 bin TL'lik fark üzerinden hesaplanıyor. Beyan edilen varlık tutarının 200 bin TL ve üzerinde olması halinde cezalı vergi hesaplanmıyor.
VARLIK BARIŞI 2008'İ
KAPSAMIYOR
Ancak bu işlem 2007, 2006, 2005 ve 2004 yıllarına ilişkin hesap incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları için uygulanacak. 2008 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu bulunacak matrah farkları mahsup kapsamında değil.
Avukat, doktor ve eczacılarla ilgili inceleme de 2008 yılı hesaplarına ilişkin olduğu için varlık barışı kapsamına girmiyor.

Bu da varlık barışının zayıf halkası. Defalarca yazdık, yazıldı... Varlık barışında beklenen başarıya ulaşmak için 2008 yılının da kapsama dahil edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar bu konuda bir gelişme sağlanmadı.
...
www.aksam.com.tr/2009/10/05/yazar/1..._avukati_varlik_barisi_da_kurtaramayacak.html
 
Üst