zirve

Dönem Sonu İşlemlerinde Değersiz Alacaklar Ve İtfası

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
Bir alacağın hangi şartlarda değersiz alacak olduğu VUK.322 ''Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayacak''
şeklinde tanımlanmıştır.Bilindiği gibi ticari ve zirai kazancın vergilrndirilmesinde ''Tahakkuk esası geçerlidir.Alacağında tahakkuk ettiği dönemde doğan kazanç da verginin konusuna girer.Bir Alacak tahsil edilemes ise Daha önce yapılan gelir kaydının düzeltilmesi gerekir.Bu da değersiz hale gelen alacağın gider olarak kaydedilmesiyle olur.Bir alacağın değersiz sayılabilmesi için gereken koşulların neler olduğunu ve özellik arz eden konuları hepimiz biliyoruz dolayısı ile bunlardan uzun uzun burada bahsetmeye gerek yok.

İtfası Ve Muhasebeleştirilmesi
_________________________

Tek Düzen Hesap Planında Değersiz Alacaklar için ayrılmış bir hesap bulunmamaktadır.Dolayısı ile meslaktaşlarımızın bu tür hesapları nazım hesaplarda takip edebilirler.Değersiz hale gelen alacaklar Değersiz hale geldiği tarihte ilgili hesaba alacak kaydedilerek kapatılır.Aynı tutar dönem sonunda '' 690-Dönem Karı veya Zararı'' hesabına borç yazılır.

Örnek : X AŞ'nin Y AŞ'den 2.000.-ytl alacağı olup X AŞ bu alacağından noter huzurunda sulh yolu ile vazgeçmiştir.

689-Diğer Ol.Gider ve Zararlar 2.000.-


120.-Alıcılar 2,000

31.12.2005 tarihinde


690-Dönem Karı veya Zararı 2000


689-Diğer Ol. Gider ve Zararlar 2000

şeklinde kayıt yapılır.Vazgeçilen Alacaklar :
___________________

Vazgeçilen alacaklar VUK.324 maddesiyle düzenlenmiştir.Konkordoto ya da sulh yolu ile Vazgeçilen alacağın borçlu ve alacaklı yönünden iki ayrı fonksiyonu vardır.
Vazgeçilen alacak orçlu bakımından bir avantajdır.Çünkü bu yolla borçlunun pasif kalemlerinde bir azalma olmuş borcu azalmıştır.Esasen bu bir kardır Aslında konun koyucu bu durumu göz önünde bulundurarak vazgeçilen alacağı hemen vergilememiş ve vazgeçilen alacağı borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınmasına ve üç yıl çıkacak zararlara mahsup edilmek üzere bekletilmesine,ve üçüncü yılın sonunda zararla itfa edilemeyen karşılığın dönem karına eklenerek vergiye tabi tutulmasına olanak sağlamıştır.Konudanda anlaşılacağı gibi Borçlu işletmede meydana gelebilecek zarar öncelikle karşılık hesabıyla karşılaştıralacaktır.ve bu üç yıllık süre dolmadan karşılık hesabındaki tutarın kesin kazanç olduğundan hareketle vergileme yapılmayacaktır.Bunubir örnekle açıklayacak olursak

Örnek: yukarıda verdiğimiz örneğimiz üzerinden hareket ederek muhasebe kaydımızı yapalım

-satıcılara olan borcun fon hesabına alınması

320-Satıcılar 2000


549-Özel Fonlar 2000

-İzleyen yıllarda zarara mahsup işlemi


549-Özel Fonlar 2000


580-Dönem Net Zararı 2000

-Üç yıl bekledikten sonra zarara mahsup edilememesi durumunda


549-Özel Fonlar 2000


671-Önceki Dön.Gelir Ve Karlar 2000Bilgilerinize Sunulur


FERHAT
 
Üst