Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ozsoy_1973@hotmail.com
DÜZENLENEN FATURALARDA YÜKSEK ORANLI İSKONTOLARGİRİŞ:

Ticari Hayatta her an değişen koşullar, işletmeleri bu zikzaklı yollarda nasıl ayakta kalabilirim endişesine sevk etmektedir. Akabinde pastadan kendisine düşen payın daralması ile işletmeler çeşitli pazarlama teknikleri geliştirerek karını en asgari seviyeye indirmekte veya kimi zamanda zararına da satış gerçekleşebilmektedir.Tabi işletmeleri bu yöne sevk eden en önemli etkenler o anki piyasa koşulları ve işletmenin nakit döngüsünün buna zorunlu kılması olsa gerek diye düşünüyorum. Fakat Hep düşünmüşümdür hemen her faturalada kesilen yüksek oranlı iskontolar neden ve nasıl hesaplanır?....düşünürüm ama türlü bir kefeye koyamam.Malın değeri ortada ama gelin görün ki kesilen faturalarda 40% neredeyse %50 ye merdiven dayayan iskontolar görmedim değil ! acaba bu işin karı nerede veya bir malı yüksek gösterip ve yüksek iskonto uygulamak ne derece doğru ?...Ticari ahlaka ne derece sığar ?... ama ya öğle değilse gerçek başka fatura başka ise işte asıl bu konun şah damarı orda atmaktadır .Hem Gelir Vergisi veya Kurumlar vergisi hem de Katma değer vergisi açısından Devletin vergi kaybının olduğunu söylememe gerek yok herhalde ! Ayrıca Ticaret yapan insanlar hangi bahane arkasına sığınarak bu tür risklere girerler ya bir türlü ben anlamadım anlayan varsa bir zahmet bana anlatsın.

AÇIKLAMA

Katma Değer vergisi kanununa göre teslim ve teslim sayılan haller

Katma Değer Vergisi Kanununun 2 . maddesine göre Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir

1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen İskontolarda Durum:

Katma Değer Vergisi Kanununun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, ticari
teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yeralması şartına bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

2. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında İskontolarda Durum :

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermesinden dolayı böyle bir hak elde etmiştir.

İskontoların Kurumlar vergisi Kanunu ve örtülü kazanç ilişkisi.

Kurumlar vergisi Kanunun 17. maddesine göre İskonto uygulamalarında Kurumların ortakları ile kanun maddesinde belirtilen diğer kişilerle olan iktisadi işlemlerinde uyguladığı iskonto oran ve tutarlarının emsali nitelikteki diğer işlemlere uygulanan iskonto oran ve tutarları ile farklılık göstermemesi gerekmektedir. Farklı oranların veya tutarların uygulanması halinde, işletmenin açıkça bir kar transferi yapmakta olduğu, kendi karını vergiden kaçınmak için zarar eden bağlı işletmelere aktardığı kabul edilerek söz konusu tutarların KV Kanunu? nun 15. maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınması, dolayısıyla da işleme ilişkin KDV tutarlarının da indirimi veya gider yazılması mümkün olmayacaktır.Yine KVK ?nun 16. göre Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yaptıkları istikrazlar, teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse mezkur istikrazlar örtülü Sermaye sayılır

ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ozsoy_1973@hotmail.com

28.04.2008
 
Üyelik
18 Tem 2009
Mesajlar
2
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

a işletmesi müşterisinin daha önce almış olduğu mal için talep ettiği100.000.000 liralık iskontoyu kabul etmiştir . a işletmesininin müşteriden 150.000.000 lira alacağı bulunmaktadır yevmiye kaydını yapınız yarın sınavm var hemen cvp yazarsanız sevinirim
 
Üyelik
18 Tem 2009
Mesajlar
2
iskonto soruları

a işletmesi müşteresinin daha önce almış olduğu 100.000.000 liralık iskontoyu kabul etmiştir.a işletmesinin müşteriden 150.000.000 lira alacağı bulunmaktadır.yevmiye kaydını yapınız yarın sınavım var hemn cvp yazarsanız sevinirim
 
Üyelik
19 Eyl 2007
Mesajlar
14
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

snawınızda başarılar şimdiden

muhasebe kaydı şöyle olmalıdır.


------------xx/xx/xxxx----------
120 x ltd. şti. 100.000
611 84,75
391 15,25
-----------------------------------------
fatura kestiğini varsaydımki öylede olmalıdır :)
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

Sn orchun;
611 hesabın alacak çalıştığından eminmisiniz?
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

Sn.Ebrulim.
malı alanın düzenleyeceği faturalar daki iskonto malı alanın gideri değil geliri niteliğindedir.611 hesap iskontoyu yapan tarafın kullanacağı hesaptır.Ayrıca faturayı kestiği esnada 611 hesabı kullanıp iskontoyu muhasebeleştirebilirsiniz.Hasılat net tutardan oluşur demişsiniz haklısınız ancak hasılata brüt tutarı yazıp muhasebe kayıtlarındada yaptığınız iskontoyu belirttiğinizde sonuç hesaplarında yine net tutarı görmüş olacaksınız.
 
Üyelik
19 Eyl 2007
Mesajlar
14
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

orchun ' Alıntı:
snawınızda başarılar şimdiden

muhasebe kaydı şöyle olmalıdır.


------------xx/xx/xxxx----------
120 x ltd. şti. 100.000
611 84,75
391 15,25
-----------------------------------------
fatura kestiğini varsaydımki öylede olmalıdır :)


çok yanlış bir muhasebe kaydı yapmışım çok özür dilerim

olması gereken kayıt.

------------xx/xx/xxxx----------
611 84,75
191 15,25
120 x ltd. şti. 100.000
-------------------------------------
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

fatura kestiğini varsayalımki öyle olmalıdır demiştiniz.Son yaptığınız kayıt fatura kesme yevmiyesimidir çelişkili kayıtlar yapıyorsunuz:)
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

Aynen öyle.Fatura üzerindeki hertürlü verilen ve alınan iskontoları gider ve gelir durumuna göre ilgili hesaplara alıp muhasebeleştirebilirsiniz.
 
Üyelik
18 Mar 2009
Mesajlar
140
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

Satıcı tarafından fatura üzerindeki yapılan iskontolar muhasebeleştirilmez. Satış sonrası yapılan iskontolar için düzenlenen iskonto faturaları ilgili hesaplara alınıp muhasebeleştirilir. Kasa yada miktar iskontosu gibi..
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Düzenlenen Faturalarda Yüksek Oranlı İskontolar

Zaten programlarda dediğiniz şekilde yapıyor o kayıları muhasebeleştirmiyor.Buna katılıyorum.Ancak göstermek istenilse gösterilir bunu kasdettim.
 
Üst