zirve

E-Çalışma ve Sosyal Güvenlik

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
İSA KARAKAŞ [email protected]

BİRKAÇ gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer?in SGK yöneticilerine ?e-posta ile yapılan başvurular en geç 72 saat içinde cevaplandırılacak? talimat üzerine çok sayıda okurumuz e-posta yoluyla nasıl başvuruda bulunabileceklerini sormaktadır. Okuyucularımızdan gelen çok sayıda soru üzerine bugünkü yazımızda ?bilgi edinme hakkı?nın nasıl kullanılacağı konusunu ele alma gereğini duyduk.
Hangi kurumlardan bilgi edinilebilir?
CUMHURİYET tarihimizin en önemli yasalarından biri de hiç kuşkusuz demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 09.10.2003 tarihli 4982 sayılı Kanundur. Keza bu Kanun ile sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşları değil aynı zamanda diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanmaktadır.
Kimler bilgi edinme hakkından faydalanabilir?
BÜTÜN Türk Vatandaşları bilgi edinme hakkına sahip bulunmaktadır. Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine bir form doldurulmak suretiyle yapılabilir.
Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir.
Hangi bilgi ve belgeler istenebilir?
TÜRK vatandaşları, merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan ve anılan Kanunda bilgi edinme hakkı sınırları dışında kalan her türlü veri ve belgeyi talep edilebilir.
Bu bağlamda çalışanlar ve emekliler SGK?dan emeklilik ve diğer sigorta konularında bilgi edinme haklarını kullanabilecekleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bağlı kuruluşlardan kendilerini ilgilendiren bilgi ve belgelere ulaşabilirler.
Bilgi edinme başvurusu, ister e-mail ister faks şeklinde olsun bütün başvuruların en geç 15 iş günü içinde cevaplandırılması gerekmektedir.
Bilgi edinme rehberi
BİLGİ edinme hakkının kullanılması ile ilgili olarak okuma-yazma bilen her vatandaşın kolaylıkla anlayabileceği ve uygulayabileceği şekilde dizayn edilen 100 soruda Bilgi Edinme Rehberi adlı kitap Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve SGK Müfettişi Mahmut Çolak tarafından geçtiğimiz günlerde halkın kullanılmasına sunulmuştur. Rehberlik anlayışıyla hazırlanan kitapta bilgi edinme hakkı tüm yönleriyle açıklanmıştır. Söz konusu kitap Mali Hukuk Dergisi Yayınlarından (Tel:0312 286 35 87,e-mail:[email protected]) çıkmıştır.
www.tercuman.com.tr/v1/yazaryazi.asp?id=10007
 

Benzer konular

Üst