zirve

E Defter

Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
153
Konum
Tokat
Merhabalar. E defter ile ilgili kafama takılan bir takım sorular var yardımcı olursanız sevinirim. Tebliğ de;

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Sormak istediğim yukarıdaki maddelerden 10 milyon brüt satış hasılatını geçmeyen firma b ve c maddelerini taşısa bile e deftere geçmek zorunda mı yoksa her madde kendi içinde ayrı mı değerlendirilmeli?
Diğer konu petrol ofisi olan mükelleflerimiz var bu firmalar b maddesine göre e deftere geçmek zorunda mı?
Teşekkürler
 
Üyelik
11 Eki 2014
Mesajlar
8
Konum
istanbul
meslektaşım merhaba söz konusu VUK 454 nolu tebliğe göre elektronik deftere tabi olma şartlarında ki sınır düşürülmüştür.
tebliğden de anlaşıldığı üzere e-deftere tabi olmak için a , b , c . maddelerindeki şartların birlikte yada ayrı ayrı oluşması gerekmektedir.
Eğer petrol ofisi olan mükellefiniz söz konusu lisans sahibi ise lisans tarihini takip eden hesap döneminden itibaren e-deftere geçmesi gerekmektedir.
İyi Çalışmalar...
 
Üst