Ek Bildirge

Üyelik
22 Ağu 2005
Mesajlar
39
iş müfettişlerinin yaptığığı denetimde ulusal bayramlarda ve genel tatil günlerinde çalışan personele bu günler için ayrıca bir günlük ücret ödenmediği anlaşılmıştır..... bu tutanağa istinaden geriye dönük ek ssk bildirgeleri düzenleyeceğiz bunun cezası nedir her ek bildirge için asgari ücretin üç katı mı yoksa asgari ücretin beşte biri mi forumda değişik yorumlar yapılmış aydınlatırsanız sevinirim çok teşekkürler...
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
İşverenlerin veya işverenin yetkili kıldığı meslek mensubunun, aylık prim ve hizmet bildirgesini takip eden ayın yirmibeşinci günün sonuna kadar verilmemesi halinde S.S.ve G.S.S.K’nin 102. maddesi ile tanışmış olacaktır. 102. maddenin (c) bendinde aylık prim bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilemesi durumunda uygulanacak idari para cezasını düzenlemiştir. Buna göre; 86 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında,

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında

3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında,

4) Belgenin mahkeme kararı, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda veya bu idareler tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

idari para cezası uygulanır.
 
Üst