resim

Eksik Gün Bildirim Formunu Geç Bildirmenin Cezası?

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
37
Herkese selam,
eksik gün bildirim formunu S.S.K ya geç bildirmenin cezası nedir?

Şimdiden teşekkürler
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Kod:
.......
MADDE 79 - (Değişik: 3395 - 20.6.1987) (Değişik 1. fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.37 ) İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
.....
Kod:
MADDE 140-
..........
c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin;

1) Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında,

2) Ek belge niteliğinde olması durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8'i tutarında,

3) Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için aylık asgari ücretin üç katı tutarında.........
ilgili maddelere bakınız
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
37
Biz aylık prim ve hizmet belgelerini internetten ayın 16.sında göndermiştik.

Kanunun 79. maddesinde belirtilen de bu belgeler

Bizim gönderemediğimiz belge eksik gün bildirim formudur.
bunun bir cezası varmı? ben bunu merak etmiştim.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
79.maddenin devamı;

Kod:
. MADDE 79 - (Değişik: 3395 - 20.6.1987) (Değişik 1. fıkra: 4958 - 29.7.2003 / m.37 ) İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

(Ek fıkra: 4447 - 25.8.1999) Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır. (*)

(Ek fıkra: 4447 - 25.8.1999) Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre tahsil olunur. Uygulamanın usul ve esasları altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. (*)
_____ 

(*) 25 Ağustos 1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 63/b maddesi hükmü gereğince 1.1.2000’de yürürlüğe girer.
 
N

nane

Ziyaretçi
eksik gün formunun ay geçtikten sonra verilir ise ;

ücretsiz izin, işe gelmeme tutanağı gibi sonradan düzenlenebilecek bir belge ile eksik gün bildirmiş iseniz ssk kabul etmiyor ve aylık bildirimin eksik yapıldığı yolunda işlem yapıyor.
 

Benzer konular

Üst