turkcell

Eksik Gün Bildirim

Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
Selam..Bir firmanın 2006/03-2006/10 dönemleri arasında çalışan 3 işçisi her ay 10 gün çalıştı.ilk aylık hizmet bildirgesiyle beraber eksik gün formunu ve ekinde 10 gün çalışacağına dair belirsiz sözleşme ekledik,izleyen aylarda eksik gün bildirim formu vermedik..Aradan 3 yıl geçti şimdi ssk bizden ilgili dönemler için 20 şer günlük fakr için aylık bildirge vermemizi istiyor..Bu durumda ne yapmalıyız..Her ay için asgari ücretin yarısı kadar ceza geleceğini söyledi ssk..Biz vermediğimiz dönemler için eksik gün bildirim formu verebilirmiyiz..Ne yapmalıyız bu durumda..Saygılar...
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Eksik Gün Bildirim

Uygulamada, 10 gün çalışacağına dair kısmi süreli iş sözleşmesini ilk bildirgeyle birlikte verdiyseniz,sözleşme süresince tekrar her ay için eksik gün bildirim formu ve ekinde sözleşmeyi tekrar vermenize gerek yoktur.
Dilekçeyle ekine ilgili ayda kuruma verdiğiniz tarih sayı alınmış form ve sözleşmeyi ekleyerek durumu anlatır bir yazı yazın derim.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Eksik Gün Bildirim

eksik gün formu vermediyseniz o zaman tüm ayları 30 güne tamamlayacaksınız
yapacak bişey yok her aya ayrı ek-8 verilmeli bir ay verildi sonra vermeye gerek yok diye bişey yok
ek-8 vermiş ama ekinde sözleşme yoksa önemli değil ama ek-8 yok ise ek bildirge ile 20 şer gün tamamlanacak ayrıca her ek bildirge için asgari ücretin1/8 i kadar ceza var yani 7 bildirge için 7 adet*83,25 tl=582,75 tl ceza alacaksınız ayrıca 7 aylık 20 şer gün prim ödenecek
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Eksik Gün Bildirim

SSK.?nın 13.02.2004 tarih 16-318 Ek sayılı Genelgesine göre ??İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Ayrıca, bu sözleşmenin, örneği Yönetmeliğin 8 numaralı ekinde yayınlanan ?Eksik Gün Bildirim Formu? ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kurumumuza verilmiş olması kaydıyla, sözkonusu form ve sözleşme işverenlerden her ay tekrar istenilmeyecektir.
Ancak, kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecek, başka bir deyişle verildiği ayı takip eden aylarda yine her ay istenilmeyecektir.?T.C.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Sigorta Primleri Daire Başkanlığı
SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/386460
13.05.2004
KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
ANKARAG E N E L G E

16-318 Ek
.
.
.


V- AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN VEYA EKSİK ÜCRET ÖDENEN SİGORTALILAR İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER:

Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun değişik 79?uncu maddesinin ikinci fıkrasında, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesinin şart olduğu, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primlerin Kurumca re?sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre tahsil olunacağı öngörülmüştür.

Sözü geçen fıkralar ile ilgili uygulamanın usul ve esaslarına, Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (j) fıkrasında yer verilmiş olup, ayrıca bu konuda tereddüte düşülen hususlar hakkında 16-289 Ek ve 16-293 Ek sayılı Genelgeler ile gerekli açıklama yapılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Ünitelerimizce sorulan diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılar ile ilgili uygulamada, bu sigortalıların çalıştıkları işyerlerinin niteliği konusunda herhangi bir ayrım yapılmayacaktır.

Örneğin, özel bina inşaatı işyerleri hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca Kurumumuza yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasının yanı sıra, bu işyerleri için de Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (j) fıkrasında belirtilen hallere bakılacak ve bu haller mevcutsa kanıtlayıcı belgeler aranılacaktır.

2- İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Ayrıca, bu sözleşmenin, örneği Yönetmeliğin 8 numaralı ekinde yayınlanan Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kurumumuza verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden her ay tekrar istenilmeyecektir.

Ancak, kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecek, başka bir deyişle verildiği ayı takip eden aylarda yine her ay istenilmeyecektir.


3- Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik bildirimlerin nedenlerinin işverenler tarafından bir yazı ile Kuruma bildirilmesi halinde, bu durumdaki sigortalılar için belge aranılmayacaktır.

Bu işverenlerin yazılarında eksik bildirimlerin nedenleri belirtilmemiş ise, bu eksikliğin yazışma yapılmak suretiyle giderilmesi istenilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.

4- Bilindiği gibi, bazı sigortalılar, yazılı olarak yapılan ?kısmi süreli iş sözleşmesi? ne istinaden günün belirli saatlerinde çalışabilmektedir. Bu durumlarda ay içerisinde her (7,5) saatlik çalışma süresi (1) gün kabul edilecek ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen kazançların alt ve üst sınırları da gözönünde tutularak düzenlenecektir.

Örnek; Bir öğretmen, özel bir dershane işyerinde 2004/Mayıs ayı içerisinde her gün (2) saat ders vermekte ve karşılığında kendisine saat başına 10 Milyon TL ödenmektedir. Bu öğretmenin ay içindeki prim ödeme gün sayısı: 2 saat X 30 gün= 60 saat, 60 saat/7,5= 8 olacaktır. Aynı öğretmenin 8 günlük prime esas kazancı ise, 10 Milyon TL X 60 saat = 600.000.000.-TL olarak bulunacaktır.Söz konusu prime esas kazanç tutarı 2004/Mayıs ayında geçerli olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları arasında bulunduğundan tamamı prime tabi tutulacaktır.

5- Ay içinde (30) günden az çalışan ve eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olup, Yönetmeliğin 20?nci maddesinin (j) fıkrasında belirtilen belgelerin, müteakip aya ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken ayın sonuna kadar gerekli kontrolleri yapılacak ve işyeri sicil numarasına göre sıralanarak ay ay klasörlenecektir.

Eksik gün ve ücret ödemesine ilişkin söz konusu belgelerin ve eksik gün bildirim formlarının gerekli kontrolleri yapılmış olması kaydıyla kesinleşmemiş dava veya ihtilaf konusu olan haller hariç olmak üzere , ait olduğu ayları takip eden takvim yılından başlayarak (5) yıl geçtikten sonra imha edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Eksik Gün Bildirim

Eksik gün formu ve ekinde sözleşmeyi her ay vermenize gerek yoktur.Sözleşme yapıldığı ay verdiyseniz yeterlidir.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Eksik Gün Bildirim

muratt arkadaşımız itaraz etsin ve sonucuda bize bildirirse sevinirim
Teşekkürler
 
Üyelik
20 Nis 2009
Mesajlar
76
Ynt: Eksik Gün Bildirim

s
hakankrl ' Alıntı:
Eksik gün formu ve ekinde sözleşmeyi her ay vermenize gerek yoktur.Sözleşme yapıldığı ay verdiyseniz yeterlidir.
sözleşmenın her ay eksik gun bildirim formu ekinde verilmesine gerek yoktur ama eksik gün formunun her ay verilmesi gerekir di. bu durumda ceza kacınılmaz olacaktır sanırım . primlerin 30 güne tamamlanarak ödenmesi gerekir. ama itiraz sonucunu bize de bildirmenizi rica ederiz.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Eksik Gün Bildirim

Sadece sözleşmeden dolayı ise formuda vermeye gerek yok. Yukarıdaki genelgede açıkça yazılı.
 

Benzer konular

Üst