Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
95
arkadaşlar dün k.d.v. beyanlarımdan birini yollamayı unutmuşum

kanuni süresi içersinde beyan verimemesi halin makul bi cezası var ama

bu e-beyandan dolayı 680,00 bi ceza söz konusu

bu cezaya dava açıp sonuç alan arkadaş varmı acaba...

yada minimum bi ceza için ne yapmalıyım...

şimdiden tşkler
 
Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
95
Ynt: Elektronik ortamda beyanname cezası

beyan sırasında iki seçenek çıkıyor

biri beyanın kanuni süresinde gönderilmediği için

diğeri e beyandan dolayı..

sizce her iki seçeneğide işaretleyim kaderime razımı olayım..

yoksa e beyanı esmi geçsem...
 
Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
95
Ynt: Elektronik ortamda beyanname cezası

arkadaşlar bu ve benzeri bi durumla karşılaşan olmadımı

beyanı göndereceğim de öneri yokmu
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik ortamda beyanname cezası

[size=9pt]
İstanbul SMMMO' Alıntı:
Değerli üyemiz, 26/Mayıs/2008

Bilindiği üzere, Vergi Dairelerine verilecek tüm beyannameler ve bildirimler elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle beyannamelerin süresi içinde verilmemesi nedeniyle mükelleflere ceza kesilmektedir.

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.

VUK 351 ve 352.maddeleri 1961 yılından beri uygulanan maddelerdir. Mükelleflerin usul hükümlerine riayet etmemeleri halinde uygulanacak ?usulsüzlük? cezaları için düzenlenmiştir.

VUK Mükerrer 355. Maddesi ise 1980 yılında ihdas edilmiş olup, E-beyanname ile ilişkin cezalandırma sistemi ise madde üzerinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile Vergi hukukumuza girmiştir.

213 sayılı VUK ?na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde ?Lafzi? olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Tek bir fiili iki ayrı ?Usulsüzlük? cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin ?Ruhuna? aykırı olduğu kanaatindeyiz.

VUK 3. Maddesine göre Vergi Kanunları, Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki hukuki değerlememiz sonucunda yasal düzenlemenin yapılması için Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Geç Beyanname verilmesi halinde ; Gelir İdaresi Başkanlığı?nın web sayfasında yer alan E-Beyanname bölümünde ?Kılavuzlar? adımından ?E-BEYANNAME WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU? nun dikkatlice okunması gerekir.
Meslektaşlarımız, müşterilerine ait beyannameleri süreleri içinde vermeleri ile cezalarla karşılaşmamaları arzumuzdur.

Ceza uygulaması ile karşılaşan meslektaşlarımız Dava açmak isterler ise, Ceza ihbarnamesi için VUK 376 Talep etmeyerek Vergi mahkemesi Nezdinde Dava açabilirler. Dava, Ceza ihbarnamesinin alındığı (E-Beyanname Verildiği Tarih) tarihten itibaren 30 gün içinde açılabilir. Dava Dilekçesi örneği yazımızın ekindedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
Başkan

...........VERGİ MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI?NA
.......-..........

DAVACI : ????
ADRESİ :
VERGİ KİMLİK NO :
DAVALI :???..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ / (TARİHİ :
CEZA (NUMARASI :
İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ :

NEVİ : USULSÜZLÜK / ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
CEZANIN MİKTARI : 80.- YTL 1.490.- YTL

VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 200x

DAVANIN KONUSU : 2008/ 03 KDV dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda geç verdiğimizden dolayı, elektronik ortamda, 213 Sayılı VUK?nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.490.-YTL Özel usulsüzlük cezası ve 213 Sayılı VUK 352. maddeye göre 80.-YTL usulsüzlük cezası kesmiştir. Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu cezaların kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Kurumumuz 2008/ Mart KDV dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamesi Elektronik ortamda ?/?./2008 Gün ve ???????..........Numaralı Elektronik tahakkuk fişine istinaden geç verilmiştir. Ancak; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının E-Beyanname kabul eden elektronik sistemi, E-Beyannameyi geç vermemizden dolayı yukarıda detayı belirtiler Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezaların kesmiştir

2)-213 Sayılı VUK?nun Mükerrer.257/4?ncü maddesi ?Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere ,her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir? şeklinde düzenlenmiştir.

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini VUK Genel Tebliğleri ve Sirküler ile kullanarak tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Aylık, Üç aylık ve Yıllık Beyannamelerini Elektronik ortamda göndermelerini zorunlu getirilmiştir
Söz konusu Tebliğlere göre; ?elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 355?nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.? Düzenlemesi yapılmıştır.
Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Elektronik sistem, VUK?nun Mük. 257.Maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi zamanında elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,ceza kesmiştir.
3)-VUK?nun Mükerrer 355?nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde ?bilginin? verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı ?bilgi? verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Buna göre, Mük. 355?nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen ?bilgi? olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
4)-213 Sayılı VUK?nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde ?İradi Beyan? sistemi benimsenmiştir. Aynı kanunun 28. maddesini ikinci paragrafı ile de İradi beyanın Elektronik ortamda da yapılacağı hüküm altına almıştır.
Vergi kayıp ve kaçağına neden olunmadan geçte olsa yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe iki ayrı usulsüzlük cezası kesilmektedir.
5)-213 sayılı VUK ?na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde ?Lafzi? olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Tek bir fiili iki ayrı ?Usulsüzlük? cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin ?Ruhuna? aykırı olduğu kanaatindeyiz. VUK 3. Maddesine göre Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği belirtilmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen cezaların kaldırılması arz ve talebimizdir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK?nun 352. maddesine göre kesilen 80.- YTL usulsüzlük cezasının ve mükerrer 355. Maddesine göre kesilen 1.490 .-YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. / / 2008

DAVACI

?..A.Ş/Ldt.Şti
Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
?İmza Sirküleri
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
Ynt: Elektronik ortamda beyanname cezası

Arkadaşım sana tavsiyem hiç gönderme bırak takdire sevk etsinler..Emin ol gelecek ceza kesilecek ceza kadar olamayacaktır..
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

beyanda ödeme çıkıyorsa pişmanlık hükümlerine göre vereceksiniz bununda cezası beyan döneminden itibaren 15 günlük sürede 1 kat vergi ziyaı cezası bunuda ceza ihbarnamesinde %50 inidirip cezayı tebliğ ediyorlar, cezayada uzlaşma hakkınız var.
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

beyan 371.talepli verilirse,vergi ziyaı uygulanmaz.Yalnız çıkan ödeme vadesinde yatırılmazsa,çıkan ödemenin yarısı vergi ziyaı uygulanır.

Ayrıca yukarda arkadaşların bahsettiği başka bir orjinal madde. Vuk
Mükerrer 355
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (680.-YTL)ytl

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.

uygulanan cezayı yukardaki süreler geçmediyse indirimli alırsınız.(1/4 yada 1/2)
376.talep edilirse ceza dahada düşer.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

bizzat yaşadığımız için cevapladım ;)
demekki daireler farklı işlem mi yapıyorlar
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

PİŞMANLIK VE ISLAH

Madde 371- [ 1] Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.


371 talepli verilen beyan için vergi ziyaı uygulanmaz.madde açık.
371.i işaretlemeyi unutmuş olabilirmisiniz.? yada başka bir nedeni olabilir.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

siz uyarınca kısa bir araştırdım bende
371 kutucuğunu işaretlediğimi düşünüyorum, daha önce başıma gelmediği için ebeyan merkezine danışarak onaylamıştım beyannameyi.
beyanname 28.11.2007 de onaylanmış
282,33 ödeme çıkıyor
ceza ihb. şöyle
3080 Vzcz 423,43 1.kat %50 =211,72

altında da uzlaşma merci ....vergi dairesidir yazılı

ayrıca 3073'e göre 16YTL ve 24 YTL olmak üzere 2 ayrı ceza kesilmiş.!

not: mükellef işletme hesabına tabidir

edit : kdv beyannamesi 2007/10 dönemidir
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

3073 Usulsüzlük cezası. Verilen beyan, beyanın dönemi ve e-beyan zorunluluk kapsamına girişe göre ceza değişiklik gösterir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

Merhaba, e-beyanname programında önceki dönem beyannamelerini verirken md.376 ya göre indirim talep ettik, ancak ödenmedi. Acaba indirim talep etmemiz dava hakkımızı ortadan kaldırır mı?
 
Üyelik
5 Haz 2007
Mesajlar
28
Konum
BALIKESİR
Ynt: Elektronik ortamda beyanname cezası

acar muhasebe ' Alıntı:
dava açıp kazanan arkadaş varmı...
Merhaba arkadaşlar, 4 ayrı Vergi ceza ihbarnamesi için ayrı ayrı haziran ayında dava açtım, ilgili vergi dairesi savunmasını verdi, ancak henüz davalar sonuçlanmadı bekliyorum. Davalar sonuçlanınca bilgi veririm.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
67
Konum
istanbul
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

Bizde sadece ceza ihbarnamesi var. Gerekçeli karar ulaşmadı.Neden kaybettiğimizi bizde merak ediyoruz. Üstelik ceza miktarı 372,50 ytl.1.490ytl değil.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Elektronik Ortamda Beyanname Cezası

Dava dilekçesinde, Meslek odalarındaki dilekçe formatını ve ilgili yargı kararlarını kullanmışmıydınız.
 
Üst