Emekli Maaş Hesabı 1999 Yılı Öncesi Gösterge Ve Üst Gösterge Tabloları

Üyelik
9 Ara 2016
Mesajlar
2
Konum
İzmir
Özel sektör çalışanlarının 1999 yılı öncesi döneme ait maaşlarının hesabında kullanılması gereken, çalışma yılı sayılarına ve Ortalama kazançlarına göre düzenlenmiş Üst Gösterge ve Gösterge Tesbitine esas tablolarını nereden temin edebilirim.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
1.DÖNEM İÇİN KISMİ AYLIK HESAPLAMASI

Bu döneme ait hesaplamalarda OYK (Ortalama Yıllık Kazanç) ve gösterge sistemi kullanılmaktadır.

Ortalama yıllık kazanç, sigortalıların prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmakta olup, aylığın miktarını belirleyen unsurlardan biridir. OYK hesabı için sigortalının 2000 yılı öncesine ait son 5 (üst göstergeden aylığa hak kazanıyorsa 10) takvim yılındaki prime esas kazançlar toplamının 5’e ( ya da 10) bölünmesiyle belirlenir. 5 veya 10 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim ödenen takvim yılları esas alınmak suretiyle belirlenir.

Aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler, sigortalının ortalama yıllık kazancına, çalıştığı kurum statüsüne ait gösterge veya üst gösterge tespit tablosundan eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak tespit edilir. Sigortalının eski sisteme göre hesaplanacak aylığı Gösterge x Katsayı x ABO formülüne göre belirlenir. Bu formülde katsayı 12000 olarak alınır. ABO (Aylık Bağlama Oranı) ise yaşlılık aylığının gösterge veya üst göstergeden hak kazanılmasına göre değişkenlik gösterir: Gösterge tablosundan hak kazanılan aylıkların baz oranı % 60’dır. Üst gösterge tablosundan bağlanacak aylıkların oranı ise her derecenin her kademesi için ayrı ayrı belirlenmiş olup, % 50 ile % 59.9 arasında değişir . Bu şekilde baz alınan oranlar; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük prim için % 1 artırılır, 5000 günden noksan ödediği her 240 günlük prim için % 1 eksiltilir. Ancak, özel koşullara göre bağlanan aylıklarda bu indirim uygulanmaz. Bu şekilde bulunan aylıkların oranı % 45’den az, % 85’den fazla olamaz. Örnek olarak; ABO %60, Göstergesi 14500 olarak hesaplanmış bir sigortalının bu döneme ait aylığı Gösterge x Katsayı x ABO formülü kullanılarak 14500 x 12000 x(60/100) = 104.400.00 TL olarak bulunur. Bulunan bu miktara TA1 (1.Dönemin Tam Aylığı) diyeceğiz. Bu döneme ait tam aylık 79.590.000 liradan az olamaz. Hesaplanan maaş bu değerden az çıkarsa, 79.590.000 olarak kabul edilir..

Bu döneme ait Kısmi Aylığı (KA1) bulmak için TA1, Dönem Ağırlığı (DA1) ile çarpılır. Dönem Ağırlığı 1.döneme ait prim gün sayısının, toplam prim gün sayısına bölümüne eşittir. Örneğimizdeki sigortalı 4000 günü 1.döneme (2000 yılı öncesine) ait olmak üzere toplam 5000 prim gün ödemişse, Dönem Ağırlığı 4000/5000 = 0.80 olarak bulunur. Bu döneme ait Kısmi Aylık (KA1) ; TA1 x DA1 formülü ile 104.400.000 x 0.8 = 83.520.000 TL olarak bulunur.

Bulunan KA1 değeri önce Aralık/1999 ayı TÜFE artış oranı (yüzde 5.9) kadar artırılarak Ocak/2000 ayına taşınır. Bu değer 1.10.2008 tarihine kadar geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre açıklanan TÜFE artış oranı ve gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılır. Bulunan değer bu kez TÜFE artış oranı ve gelişme hızı x 0.3 oranında artırılarak emeklilik talep yılı başına kadar tekrar arttırılarak güncellenmiş KA1 bulunur. 1.Dönem için emekli maaşınıza katılacak miktar bu güncellenmiş KA1 değeridir.

Bu hesaplama yöntemi oldukça karışık olup Gösterge Tablolarına, Aylık Bağlama Tablosuna, 2000 yılından günümüze kadar Yıllık TÜFE ve Gelişme Hızı değerlerinin bilinmesine ihtiyaç duymaktadır.
 
Üyelik
9 Ara 2016
Mesajlar
2
Konum
İzmir
Sayın Rietveld 2000 yılı öncesine maaş hesaplaması yaklaşık olarak belirttiğiniz şekilde yapılıyor, sizin belirttiğiniz yöntemin giriş bölümü kamu çalışanları için hesabı anlatıyor, araştırmalarımda öğrendiğim kadarı ile özel sektör çalışanları için nüanslar var;
Sigortalı özel sektörden emekli olup 4 (a) kapsamında aylık bağlanacak ise sigortalının 2000 yılından önceki döneme ait en fazla son 10 yıllık -10 yıldan az da olabilir- ortalama kazancı, öncelikle ortalamada kullanılan yıl sayısına göre düzenlenmiş üst gösterge tesbit tablosundaki değerle karşılaştırılıyor, üst gösterge tablosunda değer tesbiti yapılamazsa gösterge tablosuna bakılıyor. Örneğin; 4 takvim yılına (1996-1997-1998-1999) ait çalışması bulunan özel sektör sigortalısı için 4 yılın ortalaması alınarak özel sektör için düzenlenmiş 4 yıllık üst gösterge tablosuna, uygun değer yoksa özel sektör için düzenlenmiş 4 yıllık gösterge tablosuna bakılıyor. 10 yıldan fazla çalışması olsa da 2000 yılından geriye giderek 10 senenin ortalaması alınıyor.
Bu yöntemle 2000 yılı öncesi maaş hesabını yapabilmek için özel sektör için geçerli 1 yıldan 10 yıla kadar ayrı ayrı Gösterge ve Üst Gösterge Tabloları olması gerekiyor, sorguladığım tablolar bunlar.
Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
Üst