emeklilik prim günü dolanlarda kıdem tazminatı alma hk.

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
23
merhaba Arkadaşlar,

Benim sorum işçilerin emekli olabilmeleri için hem ssk günü hem ssk yılı ve yaş sürelerini doldurması gerekiryor yanlız emeklilik prim süresi dolup yaşı bekleyenlerle emeklilik süresi dolup ssk yılını (25 seneyi) bekleyen sigortalılar kıdem tazminatını almaya hak kazanabilirmi yani 25 seneyi dolsurmadan prim süresi dolmuşsa tazminat alabilirmi bununla ilgili mevzuatı nereden bulabilirim...

İyi Çalışmalar...
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
29
Sayın Atomiks

Sosyal sigorta yasalarında değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile getirilen bir hükümle, 506 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi durumunda işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Kanun No: 4447
Kabul Tarihi: 25.8.1999
Resmi Gazete: 8.9.1999 - 23810

MADDE 45. ? 1475 sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir.

5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,


Naci
 
Üst