emlakçıların afişleri

Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
selam.
emlakçıların satılık veya kiralık evlerin balkon vb. yerlerine astıkları kendi parnkart vb. afişleri(...... emlaktan satılıktır) ilan reklam vergisine tabi midir? Bilgi verirseniz sevinirim....saygılar
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın Zahiri,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun
İkinci Bölümü'nde İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
İlan ve Reklam Vergisi
Konu:
Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu:
Madde 13 - İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.
İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

İstisna ve muaflıklar:
Madde 14 - Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.
1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)
6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.
Tarife ve nispet:
..............................

Kanunda sayılan istisna ve muaflıklara göre, emlakçıların ya da ilgili mülk sahibinin kendisinin yazdığı/astığı, satılık/kiralık gibi ibarelerle kullandığı afiş, pankart, ilan vs görsel araçların da ilan ve reklam vergisine tabi olması gerekir.

Uygulamada sanırım (emlakçılar açısından), hiç bir şekilde ilan ve reklam vergisi alınmamaktadır. Kanuna göre bu gibi ilan ve reklamların, ialn ve reklam vergisine tabi olması gerekir.

Emlakçılık faaliyetinde bulunan mükellef, gayrimenkulünü satacağı/kiraya vereceği kişi ile anlaştığı taktirde bunu işyerinde veya ilgili gayrimenkul üzerinde bir yazıyla ilan etmeden önce, ilgili belediyeye ilan ve reklam vergisi beyannamesi ile beyan ederek ilan ve reklam vergisini ödemesi gerekmektedir.

Not: Damga vergisinin konusunu oluşturan iş ve işlemlerle kıyas edildiğinde, ilan ve reklam vergisi yoluyla elde edilecek gelirin, damga vergisi ile elde edilecek gelirden çok fazla olacağı açık ve net olup konu kanaatimce dikkate değer bir konudur.!!!

Selamlar...
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
ilan

emlakçıların camlarına ve herhngi bir yere astıkları afişler ilan mahiyetindedir fakat istisna kapsamında oldukları için vergiye tabii değildir.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
sayın mhmt 79...

peki sayın mhmt 79 istisna olduğunu söylüyorsunuz.mesela sayın akca istisnasıyla ve kapsamıyla yazmış siz de aynen istisnaysa nerden tespit ettiniz bi zahmet yazarsanız sevinirim.çünkü şu halde 2 farklı cevap var ortada.bana yardımcı olursanız sevinirim...saygılar..
 
Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
416
sanırım

yukarıdaki istisna ve muaflıklardaki bölümün 5. maddesi seni aydınlatmıyormu arkadaşım..

"5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) ""

iyi çalışmalar
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın mhmt79,

İstisnanın açıklandığı 5. maddede; asıl anlatılan işyerinin sahibi ve yaptığı işe yönelik açıklama olup ve bunun büyüklüğü açısından tanımı yapılmıştır.

"5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) ""

İşin mahiyeti konumundan ayrı olan ve satışı, kiralanması, devri vs nedenlerle ilanı yapılan ticari işlemler için ilan ve reklam vergisi hesaplanması gerekir.

Selamlar...
 
Üst