resim

Entegratörlerden 10 Yıl Defter Saklama Hizmeti Almak Zorunlu Oluyor

Üyelik
24 Nis 2015
Mesajlar
10
Konum
antalya
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno3_edefterTebTaslak.pdf

“e) Elektronik defter dosyaları ile bunlara ilişkin beratların (bu bendin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle oluşturulmuş olanlar da dahil)
elektronik defter saklama hizmetleri yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde
ikincil kopyalarının gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde 1/1/2019 tarihinden itibaren
asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
 
Üst