Eşantiyon ya da ikram

Üyelik
13 Tem 2011
Mesajlar
6
Konum
samsun
merhabalar; bir halk ekmek firmasında gelen ziyaretçiler için kendi imalatımız olan ürün gamındaki mamulllerden hediye ya da ikram olarak verilen ürünlerin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? vergi usul kanununda uygun belgelerle giderleştirilebileceği söylenmiş ancak bu belgeler nedir? adama buyrun ikramımızı bu da faturanız ama ödemeye yapmayın mı diyeceğiz ya da şu tutanağı imzalayın. isim soyisim falanda yazın mı diyeceğiz. bir de ürün tanıtımında verdiğimiz kendi imalatımız olan eşantiyonlar içinde aynı durum geçerli olacak herhalde. henüz faaliyete başlamadık ancak bi araştırma içerisindeyim yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla.
 
Üyelik
3 Haz 2011
Mesajlar
5
Ynt: Eşantiyon ya da ikram

Firmanızın imalatını yaptığı ürünlerden ikram ettikleri ile ilgili olarak şunu düşünmenizi önererek cevap vermeyi uygun görüyorum.

Eğer bu ürünlerin imalatcısı olmasaydınız nasıl bir yol izleyecektiniz? Düz mantıkla dışarıdan bu mal ve hizmetleri satın alacaktınız. Bu bakış açısıyla konunun vergisel boyutu değerlendirildiğinde özellikli bir durum oluşmadığı kanaatindeyim. İkram ettiğiniz ürünlerle ilgili olarak firmanız kendi kendine fatura keserek hem gelir hem de gider olarak kayıt edebilecaktir. Zira KDV açısından da benzer durum söz konusu olacak ve KDV' yi hem hesaplayıp hem de indirim konusu yapacaksınız.

Burada farklı bir yorum ise ikram değilde konunun eşantiyon-promosyon olarak değerlendirilebileceğidir. Burada da temel ayrımı 50 No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, promosyon olarak verilen ürünün kdv oranı ile firmanızın satışını yaptığı ürünlerle ilgili KDV oran farklılığı oluşturacaktır. Firmanızın sattığı ürün ile promosyon verdiği ürün KDV oranları arasında bir farklılık bulunmadığından kendi kendinize keseceğiniz faturanın da KDV' sini indirim konusu yapmanızda bir sakınca oluşmayacaktır.

Bilgim dahilinde cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı olur.
 
Üyelik
13 Tem 2011
Mesajlar
6
Konum
samsun
Ynt: Eşantiyon ya da ikram

yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim.umarım bir sıkıntıyla karşılaşmayız.
 
Üyelik
13 Tem 2011
Mesajlar
6
Konum
samsun
Ynt: Eşantiyon ya da ikram

şöyle bir bilgi buldum forumda söylediğinizi teyit eder nitelikte.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

TARİH :15.09.2003
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-229
KONU : İşletmeye ait bir malın işletme İhtiyaçları için kullanılmasında Belge düzeni hk.

...
İLGİ: tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde;


Firmanızın tıbbi malzeme ithalatı yaptığı, stoklarınızda yer alan bazı cihazların kendi işletmenizde kullanıldığı belirtilerek bu cihazların stoktan çıkarılıp demirbaş olarak fatura edilip edilemeyeceği,

Satış elemanlarının demo çalışması yaparken bazı malların hasar gördüğü ve bu malların parça değişimi için kullanılan stoklarınızdaki yedek parçaların şirketiniz adına fatura edilip edilemeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.
Konu ile ilgili olarak, Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünden alınan tarih, sayılı yazıda; "3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 1/1. maddesi gereğince, Türkiye'de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi bulunduğu, aynı Kanunun 2/1. maddesinde de, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlandığı, 3/a maddesinde de vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim hükmünde sayıldığı, bu nedenle, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak stoklarında bulunan emtiayı işletme bünyesinde kullanmasının ?teslim sayılan hal? kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu işlemler için katma değer vergisi hesaplanmayacağı, ancak söz konusu firma tarafından satışa konu edilmeyecek olan bu mallar için yüklenilen katma değer vergisinin indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekeceği belirtilmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, işletmenin stoklarında yer alan emtianın çeşitli nedenlerle işletme bünyesinde kullanılması durumunda, emtia bedellerinin şirket adına düzenlenecek fatura ile tevsik edilerek, kayıtlara gelir ve aynı değer üzerinden kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst