Eurobond Faiz Geliri Elde Edenlerde Beyan Durumu

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
127
Konum
İSTANBUL
Merhaba

2005 yılında eurobond faiz geliri elde edenlerde, ne kadarlık tutar beyan dışıdırSaygılarımla,
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
127
Konum
İSTANBUL
Merhaba

Sayın, Konsilyer teşekkür ediyorum.

Ayrıca sanıyorum çok gündem de olmayan bir konu. Ben de bulduklarımı paylaşmak istedim.

2005 YILINDA EUROBOND FAİZ GELİRİ ELDE EDENLERDE BEYAN DURUMU

Gelir Vergisi Yasası'nın 75'inci maddesinde hangi tür gelirlerin menkul sermaye iradı olarak kabul edildiği belirlenmiş olup, "Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler" menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.
Aynı yasanın 79'uncu maddesinde ise "Menkul sermaye iratları, yabancı parası ile tahsil edildiği veya yabancı parası olarak kayıtlara intikal ettirildiği veya bu iratlara yabancı parası olarak tasarruf edildiği takdirde mezkur iratlar, tahsil edildikleri veya kayıtlara intikal ettirildikleri veya tasarruf olundukları günün borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı'nca tayin olunacak kur üzerinden Türk parasına çevrilir." Denilmektedir.
Gelir Vergisi Yasası'nın 86'ncı maddesi beyanname verilmeyecek halleri belirlemiş olup buna göre; ‘’Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; menkul sermaye iratları..." 2005 yılında 15.000 YTL’sını aşması halinde beyan konusu yapılacaktır.
Aynı yasanın geçici 59'uncu maddesi uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar 26.07.2001-31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvilleri ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2005 yılı için 174.033,88 YTL'si) beyan dışıdır.
Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde 2005 yılında elde edilen Eurobond faizleri önce Türk Lirası'na çevrilecek, söz konusu menkul kıymetlerin 26.07.2001 sonrası ihraç edilmesi koşuluyla öncelikle 174.033,88 YTL'si Gelir Vergisi Yasası geçici 59'uncu maddesinde yer alan istisna olarak kabul edilecek, bilahere kalan miktar eğer 2005 yılında 15.000 Yeni Türk lirasını aşıyorsa beyan edilecektir.
Öte yandan gerek 26.07.2001 öncesi kağıtlarının faiz gelirleri ile gerekse 26.07.2001 sonrası kağıtların faiz gelirlerinin beyan edilebilmesi için her şeyden önce 2005 yılı için 15.000 Yeni Türk lirasını aşması gerekmektedir. Ancak 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilen kağıtlar için YTL veya Eurobond ayırımı yapılmaksızın ek istisna uygulanması öngörülmüştür. Elde edilen faiz geliri eğer 174.033,88 YTL'sını aşıyorsa, bu takdirde söz konusu miktar elde edilen faiz gelirinden indirilecek, geriye kalan kısım 15.000 Yeni Türk lirasını aşıyorsa beyan edilecektir.
Örneğin 2005 yılında elde edilen Eurobond faiz gelirinin Yeni Türk Lirası karşılığı 185.000 YTL ise bu takdirde öncelikle bu miktardan Gelir Vergisi Yasası'nın geçici 59'uncu maddesine göre uygulanacak istisna tutarı olan 174.033,88 YTL indirilecek, geriye kalan kısım 185.000 YTL - 174.033,88 YTL =) 10.966,12 YTL olduğu için ve bu miktar 15.000 Yeni Türk lirasından az olduğundan beyan edilmeyecektir. Eğer bu miktar 15.000 Yeni Türk lirasından fazla olursa 174.033,88 YTL 'den arta kalan kısmın tamamı beyan edilecektir.

Saygılarımla
 
Üst