Faaliyet Türüne Göre Basit Usulde Vergi Mükellefiyet Tescili

Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
67
Konum
balıkesir
Merhaba,
Müşterim, Genellikle düğün organizasyon ekibinde fotoğraf ve video çekimleri yapıyor. Ücretini kendi namına alıyor.
Herhangi bir şikayet olmaması adına vergi mükellefi olma istiyor.
Basit Usulde vergi tescilinde ısrarlı. Bu nedenle faaliyet türü olarak neyi seçmeliyim ki , basit usulde vergi mükellefi olabilsin..
İnceledim ama, tam karar veremedim. Fikirleriniz tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,453
Konum
İSTANBUL
Merhaba,
Müşterim, Genellikle düğün organizasyon ekibinde fotoğraf ve video çekimleri yapıyor. Ücretini kendi namına alıyor.
Herhangi bir şikayet olmaması adına vergi mükellefi olma istiyor.
Basit Usulde vergi tescilinde ısrarlı. Bu nedenle faaliyet türü olarak neyi seçmeliyim ki , basit usulde vergi mükellefi olabilsin..
İnceledim ama, tam karar veremedim. Fikirleriniz tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
95/6430 Sayılı BKK uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına alınan faaliyet kodlarından bir tanesi de
**** Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler dir.
Bu nedenle potansiyel müşterinizin isteğine göre işlem yapılamaz. Sonrasında sıkıntı yaşarsınız.
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
67
Konum
balıkesir
95/6430 Sayılı BKK uyarınca Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına alınan faaliyet kodlarından bir tanesi de
**** Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler dir.
Bu nedenle potansiyel müşterinizin isteğine göre işlem yapılamaz. Sonrasında sıkıntı yaşarsınız.

Hocam teşekkür ederim de seyyar fotoğrafçılık adı altında olmaz mı?. Bu bir düğün organizasyonu değil. Düğünlerde ücret karşılığı video yada fotoğraf çekecek.
İşi bu sadece.. Eğlence yeri işletmiyor.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,453
Konum
İSTANBUL
Hocam teşekkür ederim de seyyar fotoğrafçılık adı altında olmaz mı?. Bu bir düğün organizasyonu değil. Düğünlerde ücret karşılığı video yada fotoğraf çekecek.
İşi bu sadece.. Eğlence yeri işletmiyor.
Doğru söylüyorsunuz soruyu kaçırdım. Bu durumda, serbest meslek kazancına tabi olmadan esnaf muaflığından faydalanabilir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
13 Nis 2019
Mesajlar
67
Konum
balıkesir
Biraz araştırdım ama sizinde görüşünü almak isterim.
Aşağıdaki faaliyet kodu olarak ve seyyar olarak basit usulde vergi mükellefi olabiliyor sanırım. Yalnız tereddütlerim var.
Basit usulde açarsam dilekçede sadece fotoğraf ve fotoğraf makinesinin videosu ile çekim CD, DVD vb. müşteri tarafından alınacağı gibi olsa, basit usulde olabilir mi?
Ayrıca Esnaf Muafiyet ibaresi nedemektir ki? Basit Usulmü anlamına geliyor

742022 - TÜKETİCİLERE YÖNELİK FOTOĞRAFÇILIK FAALİYETLERİ (PASAPORT, OKUL, DÜĞÜN VB. İÇİN VESİKALIK VE PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI VB.)

Bir yazıda bu konuya değinilmiş
Diğer tarafatan, söz konusu faaliyetinizi sabit bir işyeri açarak veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda ise gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmekte olup, bu durumda;  • Faaliyetinizde kullanılan her türlü malzeme (albüm, CD, DVD vb.) müşterilerinize ait olmak üzere sadece fotoğraf veya video çekimi işiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmaya ilişkin genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulde faydalanmanız mümkün bulunmakta,
  • Faaliyetinizde kullanılan malzemelerin (albüm, CD, DVD vb.) tarafınızdan temin edilerek yapılması durumunda ise, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mükellefiyetinizin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazının tamamı

Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği​

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü


TARİH:11.04.2014
SAYI:17192610-120[ÖZG-2014-12]-109
KONU:Seyyar fotoğrafçılık ve video çekimi faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği


İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, seyyar olarak park, bahçe, dış mekan - açık havada boş zamanlarınızda fotoğraf çekimi (hatıra fotoğrafı, site profil fotoğrafı vs) ile fotoğraf makinenizin video çekme özelliğini kullanarak kısa hatıra yada tanıtıcı video çekimi yaptığınız belirtilerek,  • Fotoğraf çekimleri ve kameramanlığınız neticesinde herhangi bir fotoğraf baskısı yada albüm baskısı gibi ek mal ve ürünler teslim edilmeyip sadece fotoğrafların yada videoların internet ortamında kullanımı için sayısal - dijital kopyalarını sunduğunuzda, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız,
  • Fotoğraf çekimlerinden elde edilen sayısal-dijital fotoğrafların sahiplerine baskı atölyesinde yada albümcüde albüm haline getirtilip teslimi durumunda vergisel durumunuzun nasıl olacağı,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olarak konuyla ilgisi olmayan bir firmada çalışmanızın vergiden muaf esnaf olarak değerlendirilmenize mani olup olmayacağı hususlarında,
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;" hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." denilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde;

"Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca);

...

c) Diğer mal alımları için %5

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

vergi tevkifatı yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 nci ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş olup, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler ile 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşan mükellefler, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak, yayımlanan 183 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "5/b" bölümünde, "Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia alım-satımının sabit bir işyerinde, seyyar olarak, toptan veya perakende yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu işi yapan götürü usule tabi olan mükellefler, bu kapsamda değerlendirileceklerdir." açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; söz konusu faaliyetinizi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeksizin ve bir işyeri açmaksızın seyyar olarak yapmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendigereğince esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, işyeri açmaksızın seyyar olarak fotoğraf çekim işini 94 üncü maddede sayılan kişi veya kuruluşlara yapmanız durumunda, bu satış karşılığında anılan kişi veya kurumlar tarafından yapılacak ödemeler üzerinden 94 üncü maddenin 13 numaralı bendigereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Diğer tarafatan, söz konusu faaliyetinizi sabit bir işyeri açarak veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda ise gelir vergisi mükellefi olmanız gerekmekte olup, bu durumda;  • Faaliyetinizde kullanılan her türlü malzeme (albüm, CD, DVD vb.) müşterilerinize ait olmak üzere sadece fotoğraf veya video çekimi işiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan basit usule tabi olmaya ilişkin genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulde faydalanmanız mümkün bulunmakta,
  • Faaliyetinizde kullanılan malzemelerin (albüm, CD, DVD vb.) tarafınızdan temin edilerek yapılması durumunda ise, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda mükellefiyetinizin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, esnaf vergi muaflığından faydalananların başka bir işte sigortalı olarak çalışmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

tundra

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Mar 2021
Mesajlar
105
Konum
Balıkesir
Sn. @htsumer Basit usulun gercek usulden farki defter yerine kayitlarinin odalar tarafindan tutulmasi, KDV mukellefiyetinin olmamasi, stopaj yukumlulugunun olmamasi vs. konular. Basit usul ve esnaf muafligi ayni sey degil tabii ki ama bu konuya fazla takilmayin bence. URUM79'un dedigi gibi faaliyet konunuz esnaf muafligindan yararlanabilmeye uygun sanirim, bu durumda fatura kesmeyeceksiniz, geliriniz karsi taraf tarafindan gider pusulasi duzenlenerek stopaj yoluyla vergilendirilecek.
 
Üst