turkcell

Fatura Ödeme Merkezlerinin POS Cihazı ile Yapmış Oldukları Tahsilatlar...

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Tarih : 09.04.2009
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02.300-09-?/ 746
Konu : Fatura Ödeme Merkezlerinin POS Cihazı ile yapmış oldukları tahsilatların
KDV Beyannamesinde ne şekilde gösterileceği

Sayın ; .......................

İlgi : ............ tarih ve ............. sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçenizde, ?? Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ?? vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, su elektrik ve telefon faturalarını ilgili kurumlar adına pos cihazı ile tahsil ettiğiniz, söz konusu hizmet dolayısıyla aldığınız komisyon tutarı karşılığında belge düzenlediğiniz ve pos cihazı ile tahsil ettiğiniz miktarları ilgili kurumlara ödediğiniz, ancak kredi kartı ile yapılan bu tahsilatlar nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerinizde uyumsuzluk oluştuğundan bahisle, konu hakkında yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 20?nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin, karşılığını teşkil eden bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin ?3. Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; ?Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde 65 inci satır olarak "Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel" satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.
Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.? açıklaması yer almaktadır.
Öte yandan; Bakanlık Makamının 07.05.2002 tarih ve 20645 sayılı yazılarında; ?KDV beyannamesinin 65.satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde, kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6.satırındaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartları ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerinin veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah yeterli görülmediği taktirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.? denilmektedir.
Buna göre, kredi kartı ile yaptığınız tahsilatların, tahsilatın yapıldığı dönem KDV Beyannamesinin (Örnek No: 1934-p) 45 no.lu satırında Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri adı altında gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, bu satırda yer alan tutarların vergiye tabi KDV matrahınızla uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince sorulması durumunda, farklılığın ilgili kurumlar adına pos cihazı ile yapılan fatura tahsilatlarından kaynaklandığının izah gerekçesi olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Yapılacak olan izah ve açıklamaların yeterli görülmemesi halinde hakkınızda gerekli olan yasal işlemlerin tesisi yoluna gidilebileceği tabiidir.
Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üyelik
10 Eyl 2010
Mesajlar
40
Konum
Eskişehir
aramış olduğum şeyi sanırım buldum. bu açıklamadan anladığım:
kredi kartı ile tahsilat yapılabilir ve sadece komisyon oranınca fiş kesilir. eğer sorulursa durum izah edilir.

doğrumudur acaba ? birde bu açıklamanın hükmü halen geçerlimi.
 

Aquatim

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2012
Mesajlar
273
Konum
İzmir
geçerlidir. izahatınızı ispatlayabilirsiniz de. her yıl sonlarında veya istediğiniz dönemlerde, tahsilatına aracılık ettiğiniz kurumlardan, ay itibariyle ne kadarlık bir işlem yaptığınızı isteyin.(imzalı ve kaşeli olarak). bu tutarlara o ayki komisyon tutarlarınızı eklediğinizde, o ayki kredi kartı cironuza ulaşıyorsanız, bir probleminiz kalmaz. maliye izahatınızı geçerli kabul eder. siz yine de bu kontrolü aylık olarak yapın. bir problem yaşamazsınız.
 
Üyelik
10 Eyl 2010
Mesajlar
40
Konum
Eskişehir
geçerlidir. izahatınızı ispatlayabilirsiniz de. her yıl sonlarında veya istediğiniz dönemlerde, tahsilatına aracılık ettiğiniz kurumlardan, ay itibariyle ne kadarlık bir işlem yaptığınızı isteyin.(imzalı ve kaşeli olarak). bu tutarlara o ayki komisyon tutarlarınızı eklediğinizde, o ayki kredi kartı cironuza ulaşıyorsanız, bir probleminiz kalmaz. maliye izahatınızı geçerli kabul eder. siz yine de bu kontrolü aylık olarak yapın. bir problem yaşamazsınız.

Sliplerin fotokopisi ile birlikte bankanın her işlem sonu verdiği fatura slibini saklıyorum hocam. kartla çektiğimde zımbalayıp muhafaza ediyorum ama halen korkmuyor değilim maliye bir sorun çıkarırsa diye. bunların kdv sini ödeyeceksin derse ocağıma incir tarlası dikilir
 
Üst