zirve

Fatura tarihleri

Üyelik
19 Şub 2012
Mesajlar
2
arkadaşlar konuyu şu şekilde anlatayım

diyelimki fatura no 044052 bu tarihte 15.02.2012 tahine fatura kesiliyor
yalnız kesilmiş faturadan önce boş koçanlar var yalnışlıkla en son koçana kesilmiş fatura
044040 tan sonrası boş bu faturalrı 17.02.2012 yada 20.02.2012 tarihlerine kesilse sorun ne olur.
044052 nolu fatura müşteriye çıkmış iptal edip sıra numarasına göremi keselim bilgi verirseniz çok sevinirim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: fatura tarihleri

Ya müşteriye gönderdiğiniz faturayı geri alıp iptal edin ve doğru sıra numarasıyla yeni bir fatura kesin(bence bu seçenek daha güvenli), ya da sıra numarası atlandığı için koçanda boş duran faturaların hepsini iptal edin ve asla kullanmayın. Aksi takdirde olası bir vergi incelemesinde direkt sahte belge düzenlemek şüphesi uyandırırsınız,izah etmeniz zor olabilir. Bu meseleyi ciddiye alın ve birinci önerimi uygulayın bence.
 
Üyelik
19 Şub 2012
Mesajlar
2
Ynt: fatura tarihleri

çok tşkler bilgileriniz için. 2. ay faturaları daha girilmedi değilmi 23. den sonra girişleri başlıyor
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: fatura tarihleri

Yoo, aslında kesilen faturaları VUK md.219/a'ya göre en geç 10 gün içerisinde yasal defterlere kaydetmiş olmanız lazım,ama gerçek hayatta uygulama da pek öyle olmuyor sanırım-:))
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: fatura tarihleri

Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı.
(26/08/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 Sayılı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı?nın Özelgesi)
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; ...... tarih ve CB-577550 seri ve sıra numaralı irsaliyeli faturadan sonra, CB-577551 sıra numaralı irsaliyeli fatura yerine sehven CB-577951 seri ve sıra numaralı irsaliyeli fatura koçanının kullanılmaya başlandığı, buna göre arada kullanılmayan 400 adet irsaliyeli faturanın bulunduğu belirtilerek, söz konusu 400 adet irsaliyeli faturanın kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229, 230 ve 231'inci maddelerinde faturanın tanımı ,şekli ve nizamı hükme bağlanmış olup, "Faturanın nizamı" başlıklı 231'inci maddesinin 1'inci fıkrasında da;
"Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
............." hükmü yer almaktadır.
Yine aynı kanunun "Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat" başlıklı 3'üncü maddesinde ise; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her tür delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu kurala bağlanmıştır.
Buna göre, her ne kadar dilekçenizde bahsi geçen faturalarınızın sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu ilgili madde hükmünde de belirtildiği üzere belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, anılan kanunun "Fatura nizamı" başlıklı 231/1'inci maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan aynı kanunun 352/II-7'nci maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst