turkcell

Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Üyelik
29 Tem 2009
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
Merhaba,
ufak bi sorunda fikir ayrılığı yaşadık başka görüşlerede ihtiyacımız var yardımcı olursanız sevinirim.

Bir firma iç denetimini yaptırmak üzere bir öğrenciyle (veya yabancı birisine firmasının muhasebesini/pazarlamasını/kalite departmanını v.s. denetlemesini istedi) bu iş karşılığında karşı taraf gerçek kişi olduğundan fatura alınamadı gider pusulası düzenlenecek. Vergiye tabi midir? Tabi ise Hangi maddeye göre?

Biz Arzi kazanç olduğunu ve esnaf muaflığından yararlanılmadığı kanısındayız....

şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

MErhaba.
Vergi mükellefi olmayan bir gerçek kişiden hizmet alımı yapıyorsanız kendisine ödeme yapılırken gider pusulası düzenlenip %10 vergi tevkifatı na tabi tutulmalıdır.Aksi taktirde ödediğiniz miktarı K.K.E.G yazmak zorunda kalırsınız.
 
Üyelik
29 Tem 2009
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Bunla ilgili Gelir Vergisi Kanunu madde numarası varmıdır?

veya başka bi yaklaşım olma ihtimali varmıdır (muafiyet - istisna gibi)
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Yaptığı iş serbest meslek faaliyetine benziyor. Arızi bir serbest meslek kazancı söz konusu. Gider pusulası düzenlenip GVK 94/2 uyarınca %20 Stopaj yapılması gerekir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Sn serhat;
Benzemesi %20 tevkifat yapılmasını gerektirmiyor.Dediğiniz gibi %20 tevkifat yapılması için kişinin serbest meslek erbabı olması şart ve makbuz düzenlemelidir.Fakat arkdaşımızın sorduğu soruda kişinin vergi mükellefi olmadığından bahsedilmiş.Bu nedenle hizmeti alan taraf gider pusulasına istinaden %10 tevkifat yapar ve muhtasar beyanname ile beyan edip kişinin adına vergi dairesine öder...
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Sn. Sercan burada önemli olan nokta bu işin serbest meslek işi olup olmadığıdır. Serbest meslek işi ise ki ben öyle düşünüyorum (ki sizin de öyle düşündüğünüzü zannediyorum) tevfikat oranı %20 olmalıdır.

Çünkü 94/2'de ;
"Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden" tevfikat yapılacağı belirtiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken kanunda "bu işleri icra edenlere" denmesi "serbest meslek erbabı" denmemesi.

İkisi arasında çok önemli bir fark var. Herkes serbest meslek işi icra edebilir ancak serbest meslek erbabı olmak için GVK 66'ncı maddede belirtildiği üzere serbest meslek faaliyenin mutad meslek halinde ifası gerekmektedir.

O halde serbest meslek faaliyetini arızi yapanlar "bu işleri icra edenler" kapsamına girmektedir. Ancak kanunda eğer "serbest meslek erbablarına" yapılan ödemeler denseydi dediğiniz doğru olacaktı.

Serbest meslek faaliyetinin arızi yapılması da serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirmeyi gerektirmez.
sercan ' Alıntı:
Dediğiniz gibi %20 tevkifat yapılması için kişinin serbest meslek erbabı olması şart ve makbuz düzenlemelidir.
demişsiniz.
221 seri nolu GVK genel Tebliğinin bu konuya ilişkin kısmı,

3.2. Tevkifat Uygulaması
15. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar belirtilmiş, aynı fıkranın 2 numaralı bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Tevkifat oranı; 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işlerinde %10, diğerlerinde % 20 olarak belirlenmiştir(3). Tevkifat uygulamasında serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

demektedir.

Sonuç olarak serbest meslek işi dolayısıyla bir ödeme yapılıyorsa, serbest meslek işini yapanın bu işi arızi veya devamlı surette yapması sonucu değiştirmeyecektir. İkisinde de %20 tevfikat yapılmalıdır. Devamlı yapılıyorsa sizin de belirttiğiniz üzere fatura düzenlenecek, KDV hesaplanacak, tevfikat yapılacak; devamlı yapılmıyorsa gider pusulası düzenlenip %20 tevfikat yapılacak diye düşünüyorum.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Serhat bey;
Gider pusulası stopaj oranları mal alımlarında %5, hizmet alımlarında %10 hurda mal alımlarında %2 dir.Ancak siz %20 tevkif etmekte özgürsünüz kolay gelsin...
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Özgürlüğüm ile mevzuat arasında nasıl bir ilişki kurduğunuzu anlayamadım.

Ben özgür olduğum için değil mevzuat bunu gerektirdiği için böyle yapıyorum. Ama siz yaparsanız tamamen özgür olduğunuz için %10 stopaj yapacaksınız. Özgürsünüz %10 değil %1'de stopaj yapabilirsiniz. Konuya ilişkin bir mukteza..

Bir de herkesin herşeyi bilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bilmemek, yanlış bilmek de sorun değil zaten foruma öğrenmek, danışmak için giriyoruz. Ama birşeyi yanlış biliyorsak da bunun yanlış olduğunu kabul etmek ya da şu kanun, şu tebliğ, şu muktezaya göre benim savunduğum görüş doğru demek lazım. Yoksa sözlerini kanun metni gibi sıralayıp
sercan ' Alıntı:
Gider pusulası stopaj oranları mal alımlarında %5, hizmet alımlarında %10 hurda mal alımlarında %2 dir.
sonra da sizin ne yaparsanız yapın
sercan ' Alıntı:
Ancak siz %20 tevkif etmekte özgürsünüz kolay gelsin...
demek karşılıklı saygıya yakışmaz.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH: 15.05.2006
SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.01.3854
KONU : Şirket ortağı tarafından arızi olarak yapılan
serbest meslek faaliyetinin gelir ve KDV
karşısındaki durumu........................................... ŞTİ.


İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 65.maddesinde; ?Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.? hükmü yer almıştır. Kanunun 66. maddesinde ise serbest meslek erbabının tanımı yapılmış olup, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevde devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmemektedir.

Aynı Kanun?un ?Arızi kazançlar? başlıklı 82.maddesinde ?vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır? denilmiş olup; 4.bendinde de; ?Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat?ın da arızi kazanç olduğu hükmü mevcuttur.
?
Bir takvim yılında ., ., ., 4 numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının (2005/9826 sayılı Kararın 8.maddesiyle değişen tutar) (1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere) 14.000 YTL?lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu maddede geçen ?hasılat? deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.

Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur.
1-?.
2- Bu maddenin birinci fıkrasının ., ., (4) , . , numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.
??hükmü yer almaktadır.

Öte yandan aynı Kanun?un 94.maddesinde; kimlerin ne şekilde tevkifat yapacakları sayılmak suretiyle belirtilmiş olup; maddenin 2.bendinde de; ?yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a) 18.madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,
b) diğerlerinden % 22,
vergi tevkifatı yapılır? hükmü mevcuttur.

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar 19.02.1999 tarih ve 23616 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 221 seri no?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Diğer taraftan, şirket ortağına yaptırılacak proje çizimi ve onaylatılması işi nedeniyle yapılacak ödemelerin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedel olmaması gerekmekte olup aksi takdirde Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 17.maddesindeki Örtülü Kazanç hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirket ortağınız tarafından ifa edilecek serbest meslek (mimarlık) faaliyetinin devamlılık arzetmemesi kaydıyla elde edilecek kazancın arızi serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyet nedeniyle yapılacak ödemeler gider pusulası ile belgelendirilecek olup, nakden ve hesaben yapılacak ödemelerin gayri safi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %22 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilecek gelirin (01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2005/9826 sayılı B.K.K. ile) 14.000 YTL.yi istisnayı aşması halinde aşan kısmın tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, Bakanlık Makamından alınan 16.11.95 tarih 63706 sayılı yazıda;

? Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci madde metninde yer alan eser kapsamına giren çalışmalarla ilgili olarak, aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda bir defaya mahsus olmak üzere eser meydana getirmesi arızi serbest meslek faaliyeti, aynı yılda yada birbirini takip eden yıllarda, birden fazla eser meydana getirmesi durumunda ise, bu faaliyet süreklilik içerdiğinden mutat meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.? denilmektedir.

Buna göre, şirketiniz ortağınca şirketinize yapılacak, proje çizimi ve onaylatılması işi devamlılık arz etmemesi halinde katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Elde edilen gelir arızi serbest meslek kazancı çerçevesinde olduğundan %20 stopaj uygulanması gerekir diye düşünüyorum.

%5-10-2-20 lik ayırımların yer aldığı 13.bent esnaf muaflığından yararlananlar için geçerlidir. Bizim örneğimizdeki kişinin kazancı arızi SMK dır. O yılın haddinin üstü beyana tabidir.
_________________________________________________
13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32)
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 [23](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
b) Hurda mal alımları için , %2 [24](2006/11449 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük:; 01.01.2007), (28)
c) Diğer mal alımları için %5 [25](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10 [26](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
_________________________________________________
193/9 esnaf muaflığı ile ilgili madde de iç denetçi tanımına rastlayamadım.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Merhaba ;

Sn Serhat ve Sn Güneş'e katılıyorum. Konu ile ilgili başka bir özelgenin kısaltılmış hali ;
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 14.09.2006 - 17424
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/2-12969
KONU : Eğitim programlarının hazırlanmasında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretmenlere yapılan ödemelerden yapılacak tevkifat Hk.


?
Kadıköy / İSTANBUL


İLGİ: ? .09.2006 tarih ? sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ? Vergi Dairesi?nin ? vergi numaralı mükellefi olduğunu, eğitim programları hazırladığınızı, bu programların öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını, yeni geliştirilecek ve yeni müfredata göre güncellenecek programlarınızın bir proje dahilinde çalışılarak hazırlanıp tüm hakları firmanız adına tescil edildiğini, firmanızın bu proje çalışmaları dahilinde dışarıdan bağımsız olarak, bazı işleri üniversite öğretim üyelerine, Milli Eğitim Bakanlığına okullarında çalışmakta olan öğretmenlere vb. kişilere proje bazında bir tutar ödenerek yaptırıldığını belirtip arızı olarak yaptırılmakta olan proje danışmanlığı, içerik hazırlama ve seslendirme vb. işlere ait ödemeler üzerinden hangi oranda gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerektiğini sormaktasınız.

.......................
Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, şirketiniz tarafından hazırlanan ve tüm hakları (telif hakkı dahil) firmanız adına tescil edilen programların hazırlanmasında (proje danışmanlığı, içerik hazırlama, seslendirme vb. işlerde) görev alan öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bu faaliyetlerini devamlılık arz edecek şekilde kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde elde edecekleri gelirin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek, serbest meslek mükellefiyetlerinin tesisi ve serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekecek olup, yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, söz konusu kişilerin bu faaliyetleri devamlılık arzetmeyecek şekilde arızi olarak (bir takvim yılında bir defadan fazla yapılmaması halinde) kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde ise, elde edecekleri gelirin arızi kazanç olarak değerlendirilmesi ve tarafınızca gider pusulası düzenlenerek yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, bu faaliyet kapsamında elde ettikleri gelirin 2005 yılında 13.000 YTL. 2006 yılında 14.000 YTL.yi aşan kısmının ise söz konusu kişilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, ilgili kişilerin bahis konusu faaliyetlerini şirketinizin emir ve talimatları doğrultusunda bir hizmet sözleşmesine istinaden gerçekleştirmeleri durumunda ise bu kişilere yapılan ödemelerin ücretle ilgili hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

Serbest meslek kazancı ise mükellefiyet tahsis ettirecek smm kesecek !!!
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

VUK 236

Serbest meslek erbabı mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha SMM tanzim etmek....

GVK 66


Serbest meslek faaliyetini mutad (devamlı) meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır.

Serbest meslek işini icra edenler değil bunu mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Ve sadece serbest meslek erbapları SMM düzenlemek durumundadır.

Her serbest meslek icra eden SMM düzenlemek zorunda olsaydı. GVK 82/4'te Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat Arızi kazanç olarak değil serbest meslek kazancı olarak vergilendirilirdi. Ama kanun arızi serbest meslek kazancı ile serbest meslek kazancını birbirinden ayırmış.

Sonuç olarak serbest meslek faaliyeti arızi yapılıyorsa bunun için Serbest meslek mükellefiyeti tesis edilmesine, SMM düzenlenmesine gerek yoktur. Bu kazanç arızi kazanç olarak vergilendirilir. Ancak serbest meslek faaliyeti mutad yapılıyorsa artık bu işi yapan serbest meslek erbabıdır. Mükellefiyet tesis ettirip SMM düzenlemesi gerekmektedir.
 
Üyelik
29 Tem 2009
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

İlgileriniz için teşekkür ediyorum son bi karmaşa oldu bende %22 çıktı ortaya :) birde keşke tartışma boyutuna gelmeseydi olay.

"%20 Oranla hizmet gören adına kesinti yoluyla vergi ödenecek"

görüşünde birleşildi sanırım. Buna göre makbuz düzenlecek doğru anladıysam sonucu kesin olarak bağlayalım... Okuyanlar için net bir bilgide olmuş olsun.

(İlave olarak da şöyle bir sorum olsun bu hizmeti veren insanla gelip evleri temizleyen veya apartmanları silmeye gelen temizlik işçileri arasındaki fark nedir?)
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Faturasız Hizmet alımlarında Stopaj

1.1.2007 den itibaren orano %20
GVK 9/2'de küçük sanat erbablarının esnaf muaflığından faydalanabilceği belirtilmiş. Çamaşır yıkayıcısı ve hamallar da sayılıp bunlar gibi denerek bir sınır getirilmemiş. Temizlik işçisi de bu tanıma girer, dolayısıyla esnaf muaflığından faydalanır. Esnaf muaflığından faydalanlardan alınan hizmet alımlarında ise %10 stopaj hesaplanır.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,577
Konum
İstanbul
Merhaba
İnşaat firması kendisine müşteri getirenler fatura kesemediği için gider pusulası düzenleyeceğiz. Ev bedelinin %10 u gibi bir rakam. yaklaşık 70.000 tl

1- Bu rakama gider pusulası yapacak mıyız ?
2-Stopaj oranı % 20 mi olacaktır ?
3- Kdv olacak mıdır ? Kdv -2 ödeyip 1 de düşecek miyiz ?
4-Tekrar aynı adam müşteri getirir ise biz yine gider pusulası yapabilir miyiz ? Arızi kazanç sınırı aşılacak 24.000 TL sanırım. O zaman kişinin mükellefiyet açtırması zorunlu mu ? Açtırmaz ise biz sadece stopaj kessek sorumlu olur muyuz ?

Saygılarımla
 
Üyelik
4 Eyl 2017
Mesajlar
3
Konum
izmir
benim bir sorum olacaktı. servis işletmesi olan kişi okul dışında velilerle anlaşarak öğrenci taşırsa bunu belgelendirmek için gider pusulası mı düzenlenmeli?
 

Benzer konular

Üst