Fazla Ve Yersiz KDV Diye Nitelendirilen Alış Ft.daki Yanlış Kdv Oranı ?

Üyelik
20 May 2011
Mesajlar
39
Konum
İstanbul
Sn.Üstadlar bi konu hakkında engin tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi almadan önce durumu özetlemek isterim;

Ürünün kdv oranı %8 iken fatura edilmesi esnasında %18 olarak hesaplanmış o şekilde mükellefimize intikal etmiştir. Büro olarak da bunun takibini yapamadığımızdan gelen faturayı işleyerek yanlış oranlı kesilen kdv'li faturayı işlemiş ve indirimlerimizde beyan etmiş bulunmaktayız.
Sözkonusu fatura mart 2013 dönemine ait biz ise gün itibariyle nisan 2013 döneminin KDV'sini yapmış durumdayız. Şimdi ise bunun düzeltme yoluna gitmek istiyorlar.

Matrah 3.600,00 TL
Kdv (18) 648,00 TL (olması gereken %8 288,00 TL'dir)
Toplam 4.248,00 TL

Burda firma tarafından 288,00 TL kesilmesi gerekirken 648,00 TL kesilen kdv ile ilgili 360,00 TL'lik bir fazlalık cebimizden çıkacak.

Birkaç saattir araştırdım iade kes diyen de oldu düzeltme beyanı ver diyende oldu. Sizden hangisinin doğru olduğu görüşünüzü veya böyle olsa da olur diye görüşte bulunmanızı rica ediyorum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sorunun nasıl çözüleceğini bulmak için öncelikle 116 Nolu KDV Genel Tebliğinin 4.2 maddesine bakalım.

"KDV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
4.1. Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, aşağıdaki şartlarla sadece satıcı mükellefe iade edilecektir. Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunması durumunda, gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esastır.

4.2. Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Alıcının indirim hakkı bulunan bir mükellef olması durumunda ise, satıcının fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir belgeye ek olarak, alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle düzeltme yaptığının alıcının vergi dairesinden alınacak bir yazıyla tevsiki de istenecektir.

4.3. Satıcının, fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergiyi alıcıya ödediğini gösterir belge ve indirim hakkı bulunan alıcıların düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte, beyanlarını düzeltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarı ilgili dönem beyannamesinden tenzil edilecek ve sonraki dönemler de buna göre düzeltilecektir."

Görüldüğü üzere satıcı fazla hesapladığı vergiyi size iade edecek, siz Mart/2013 KDV beyannamenizi düzelteceksiniz, daha sonra satıcı kendi KDV beyanlarını buna göre düzeltecek ve iade talep edebilecektir.

Mevzuat açık aslında bu konuda, yeter ki sorunuzun cevabının nerede olduğunu bilin.
 
Üst