Ferdi İşletme Anonim Şirkete Devredilirse

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
54
Ferdi işletme aktifi ve pasifiyle birlikte yeni kurulacak olan Anonim Şirkete ayni sermaye yoluyla geçerse ferdi işletme yıllık gelir vergisi beyannamesini ne zaman verebilir? Bu süreçte yapılması gereken başkaca ayrıntılar nelerdir.Teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın AHMET,
Sorunuzdaki ferdi işletmeye ait yıllık gelir vergisi beyannamesi, yıllık gelir vergisi beyan döneminde verilmelidir.

G.V.K.
Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları(*)
Madde No 81
Kapsam
2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

K.D.V. Kanunu
Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Madde No 17
Kapsam
4. Diğer İstisnalar:
c) (4684 sayılı Kanunun 19/A maddesiyle değişen bent Yürürlük; 03.07.2001) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.),

Bildiğiniz üzere yukarıda kanun maddelerini de gözönüne alarak işlemlerinizi yapacaksınız.
Ayni sermaye olarak konulacak olan ferdi işletmeye ait bilançonun mahkemece değerlemesi ve bilirkişi raporu da ayrıca gereklidir.

Kolay gelsin....
 
Üst