FİRE DEĞERLERİ K.K.EDİLMEYEN GİDER OLMASI HUSUSUNDA...!

Üyelik
13 Haz 2005
Mesajlar
7
SELAM ARKADAŞLAR,
1-)TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRETİMLERİNDE KİMİ ZAMAN %20-30 ORANINDA FİRE VERİLDİĞİ OLUYOR.BU DEĞERLERİN MAMUL MALİYETİNE EKLENMESİ GEREKİR Mİ?EĞER EKLENİRSE FİRELERİN K.K.EDİLMEYEN GİDER OLMASINDAN YOLA ÇIKARSAK BUNU NASIL İZLİYECEĞİZ.
2-)BU FİRELERİN MALİYE YE BİLDİRİLMESİ HALİNDE GİDER YAZILACAĞINI OKUMUŞTUM .EĞER BU DOĞRUYSA BİZ HER ÜRETİMİMİZİN SONUÇLARINI MALİYE DENETİMİNE AÇMAYA KALKSAK MALİYE PERSONELİ BU İŞİN ALTINDAN NASIL KALKACAK?
AYRICA YEVMİYE KAYIDI VE ÖRNEK VEREBİLİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın demir

Konunuz imalat olduğuna göre maliyet muhasebesi uyguluyor olmanız gerekir. Maliyet muhasebesinde üretime verilen girdiler ile üretim sonunda elde edilen mamullerin maliyetleri bellidir. Üretimden çıkan mamullerin üzerinde zaten üretim girdilerinin maliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle fire ve zayiat maliyetinin tekrar bu mamuller üzerine yüklenmesi mükerrerlik doğurur.
Özetle:
- Üretime verilen girdiler (İlk madde ve malzeme, genel yönetim giderleri vs.) = A
- Üretilen mamul adedi (Kilogram, metre, adet vs.) = B
- Birim başına maliyet = C = A / B olur.

Diğer taraftan Fire tutarlarının maliyeye bildirilmesi söz konusu değildir. Denetim elemanları üretimde randıman hesabı yaparken, örneğin harcanan elektrik miktarına göre standartlarla mukayese yaparak sonuca ulaşırlar. Ancak Bu arada üretim çıktı değerlerini hesaplarken Ticaret Odasınca tespit edilen fire ve zayiat oranlarını dikkate almaları gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde üretimde %100 randıman sağlanması mümkün değildir. Ancak, (standart randıman oranı + Fire ve zayiatlar) hesabına rağmen yine eksik bir üretim çıktısı ile karşılaşılırsa ancak o zaman re’sen taktir yoluna gidilebilir.

Konu ile ilgili bir Danıştay kararı aşağıdaır.

T.C.
DANIŞTAY 11. DAİRE
E. 1996/33
K. 1996/4620
T. 11.12.1996

• KAÇAKÇILIK ( Fire ve Randıman Uygulamasında Kaçakçılık Cezası Uygulanamaması )
• KUSUR ( Fire ve Randıman Uygulamasında )

ÖZET : Fire ve randıman yoluyla bulunan farka kaçakçılık hükümleri uygulanmayacağı hakkında.

İstemin Özeti: Mürekkepli şerit imalatıyla uğraşan yükümlü şirketin 1992 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu kayıt dışı hasılatı bulunduğu ileri sürülerek Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım dönemleri için kusurlu kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır. ... Vergi Mahkemesi 28.09.1995 Gün ve E: 1994/866, K: 1995/1216 Sayılı kararıyla; yükümlü şirketin iş yerinde teknik işleyiş tarzını ve imalatı görmek amacıyla; yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora göre, inceleme elemanınca dikkate alınmayan dokuma sırasındaki % 3`lük iplik büzülmesi, kumaşlarda dokuma sonunda olması gereken % 8 oranındaki sıcak işlem firesi, % 2`lik mürekkepleme firesi ve % 9`luk makaralama firesi nazara alındığından 57.698.325 TL`lik hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakıldığı saptandığından, bu matrah farkına tekabül eden tarhiyatta isabetsizlik bulunmadığı, ancak matrah farkının fire ve randıman hesaplaması sonucu ortaya çıkması karşısında kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi icap ettiği gerekçesiyle matrahta indirim yapılmak, kaçakçılık cezası ise kusura çevrilmek suretiyle tarhiyat değişiklikle onanmıştır. Vergi dairesi müdürlüğünce, inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatın aynen onanması gerektiği ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARAR: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine, vergi mahkemesi kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
134
işin icabına göre olan fire ve zayiatlar neden kanunen kabul edilmeyen gider olsun ki.
teknik icablara uygun düşmeyen iddialar ispatı gerekir. ilgili kuruluşların bu konuda almış olduğu kararlara bakın
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
5
Fire

Eğer üretimde meydana gelen fire kanunen kabul edilebilir bir fireyse (yani makul ölçülerde ise) bunu "Kanunen Kabul Edilmeyen Gİder" olarak dikkate alabiliriz ancak fire oranı makul değilse bunu maliyete akmak daha uygun olur
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Kanunen kabul edilmeyen giderler Gelir Vergisi kanunun 41., Kurumlar Vergisi kanunun 15. maddesinde belirtilmiştir. Bunların dışında ticari veya sınai faaliyetler sırasında üretim aşamasında randıman düşüklüğü vs. nedeniyle meydana gelen kayıplar kabule tabi değildir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Fire...

Gelir idaresi müstakar(sürekli,düzenli) hale gelmiş olan görüşlerinde bu durumu aşağıdaki şekilde ifade etmektedir.

"...Bu itibarla,fireye uğrayan mallarla ilgili olarak işletme sahibi tarafından VUK na göre bir belge düzenleme zorunluluğu bulunmamakla birlikte,mükelleflerin fireye uğrayan malları ödeme kaydedici cihazlardan alacakları mali değeri olmayan bir fişe dayanarak cihaz hafızasında otomatik kaydedilen stok bilgilerinden otomatik düşmelerine imkan bulunmaktadır.
Öte yandan mal dengesi bakımından,emtia hesabına, kaydi dönem sonu stokunun değeri yerine fiili dönem sonu stokunun değeri kaydedileceğinden,fire miktarları da otomatik olarak gider kaydedilmiş olacaktır.Dolayısıyla fire adı altında defterlerde mükerrer bir gider kaydının yapılması imkan dahilinde değildir"

T.C. Maliye Bakanlığı Tebliğler Dergisi,Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, s.53

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not:Vergi Usul Kanunu uygulaması adlı kitaptan
yazar;Mehmet Ali Özyer Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,602
Konum
İSTANBUL
sayın demir bağlı olduğunuz i.t.o veya i.s.o odalarının açıklamış olduğu fire oranlarının üstündeki rakamları k.k.e.g yazmanız gerekir.çünkü uygulama bu yöndedir
 

Benzer konular

Üst