zirve

Form Ba Ve Bs Müşterilerimizin Dikkatine

Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
TURMOB tarafından
İŞ DÜNYASI VE BÜTÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE
başlıklı basın duyurusunun müşteri bazlı versiyonudur.
Tüm meslekdaşlarıma iyi çalışmalar dilerim.

VERGİ MÜKELLEFİ
MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKATİNE

Firmanız işlemlerini ilgili yasalar çerçevesinde kayıt altına alan,bütün vergi ve sosyal güvenlik bildirimlerini elektronik ortamda ilgili kurumlara ileten mali müşaviriniz olarak,
bilanço esasına göre defter tutan siz vergi mükellefi değerli müşterimiz,

1. Gelir İdaresi Başkanlığı,sahte ve yanıltıcı belge kullanıma karşı mücadele çerçevesinde,2008 başından itibaren,daha önce yılda bir kez istediği
Ba (Alış fatura ve benzeri belgeler için) ve
Bs formlarının (Satış faturası ve benzeri belgeler için )
her ay gönderilmesini istemektedir.

Formların verilme süresi,04 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete?de yayımlanan tebliğ ile 5 gün kısaltılmıştır. Daha önce takip eden ikinci ayın 5?ine kadar verilebilen formların teslim Tarihi;
izleyen ayın sonuna çekilmiştir.

2. Sizleri bilgilendirmeyi ve uyarmayı görev biliyoruz:
İrsaliyesini kestiğiniz mal satışlarınız için;7 gün içinde fatura düzenlemek,hizmet satışları için;anında fatura düzenleyerek alıcıya vermek zorundasınız.

Bizlere ?zamanında? intikal eden belgeler için beyanname ve bildirimler,daha önce olduğu gibi süresinde yapılacaktır.

Ancak 3065 Sayılı KDV Kanunun 29/3 maddesine göre,?Takvim yılı aşılmamak kaydı ile mükelleflerin almış oldukları fatura ve benzeri evraklardaki KDV?lerini indirim hakkı? olmasına karşın,Ba ve Bs formlarının düzenlenmesinden dolayı ceza uygulaması sizleri zor durumda bırakacaktır.

3. Düzeltme işlemi için süreye bağlı olarak ceza kesilecektir.
Ba ? Bs formlarının süresinde hiç verilmemesi halinde;
2010 yılında her ay için 1.000 TL Özel Usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Bildirimlerin süresinde verilmesi koşulu ile ilk 10 gün içinde düzeltme yapılırsa ceza uygulanmayacaktır.
Ancak 10 günü takip eden 15 gün içerisinde verilirse ceza 500 TL olarak uygulanacaktır.

4. Hatırlatmakta yarar görüyoruz:
Uygulamanın muhatabı olan Siz değerli müşterilerimiz,zaman zaman sizin dışınızdaki gelişmeler nedeniyle,ticari yaşamda karşılaşılması muhtemel olumsuzluklar ve bazen de bürokratik sürecin ağır işlemesi nedeniyle evraklarınızı geciktirebiliyorsunuz.

Süresinden sonra gelen evrakların düzeltme beyannamesi ve düzeltme bildirimleri ile idareye daha sonra da verilebileceğini savunan 80 bin üyeli muhasebe mesleğinin mensupları olarak açıkça belirtiyoruz:

Lütfen,bağlı olduğunuz meslek kuruluşunun da muhatap kalacağınız cezalar konusunda sizlere destek olması için gerekli girişimlerde bulunmasını sağlayınız.

Büromuza,yasalarla belirtilen sürelerde intikal etmeyen evraklardan dolayı meslek mensubu olarak sizleri uyarmak dışında hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Sayın Müşterilerimize saygı ile duyurulur.
 
Üst