G.V. nin %80 i Terkin Ediliyorsa Vergi İadesi Nasıl Olacak?

Üyelik
13 Tem 2005
Mesajlar
108
Kalkınma öncelikli yörelerde İşçi ücretleri üzerinden hesaplanan G.V. nin % 80 i Muhtasar beyanname üzerinde terkin ediliyor. İşveren sadece % 20 sini ödüyor. Bu durumda vergi iadesi nasıl olacak. İşçilerden sadece Kümilatif G.V. matrahının % 20 si oranında mı fiş getirmeleri istenecek? Çünkü mahsup ancak hesaplanan G.V. nin % 20 si kadar yapılabilir % 80 ini terkin ediyoruz zaten. Yada işçiler geri kalan % 80 lik kısmı vergi dairesinden nakten mi alacaklar? Bu konuyu açıklayan bir yazı bulamadım. Bilen varsa yardımcı olabilirmi?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Nihaldn,

5084 sayılı kanunla ilgili tebliğin ilgili bölümü aşağıda.İşveren Teşvikten öncelikle yararlanacak, kalan tutar işçinin iadesini karşılamazsa Vergi Dairesinden iade alınacak.

6.5084 sayılı Kanuna Göre Vergi Teşvikinden Yararlanan İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi
5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçiler, ücretlerini vergisi kesilmiş olarak aldıklarından Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenmiş olan vergi indiriminden yararlanacaklardır.

5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan illerdeki işyerlerinde, yeni istihdam sağlayan işverenlerin, bu istihdam nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinin tamamı veya bir kısmı, verecekleri muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinden terkin edilmektedir. Muhtasar beyannamelerde yapılacak terkin sonrası kalan vergi tutarından, halen çalışmakta olan ücretliler için hesaplanan vergi indirimi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlilere mahsup edilen vergi indirimi tutarı kadar ödeme yapılmış olacaktır.

Ancak, muhtasar beyannamede öncelikle 5084 sayılı Kanun gereğince yararlanılan gelir vergisi stopajı terkin edileceğinden terkin sonrası kalan tutar, hesaplanan toplam vergi indirimi tutarının o ayda mahsup edilebilecek olan kısmını karşılayamaması durumu ortaya çıkabilecektir. Bu durumda, muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılmayan vergi indirimi tutarı, vergi dairesince harcamaların vergi indirimi konusuna girip girmediği, belgelerin geçerli belge olup olmadığı ve vergi indirimi tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı hususlarının tespitine ilişkin gerekli incelemenin yapılmasından sonra işveren kanalıyla hak sahiplerine ödenecektir. Bu incelemenin muhtasar beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar bitirilmesi gerekir. Müteakip aylarda yeniden inceleme yapılmayacak, işveren muhtasar beyanname ekinde, “vergi indirimine ait bordro”nun bir örneğini vergi dairesine ibraz edecek ve bu bilgilere göre o aya ilişkin vergi indirimi tutarı beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar işverene nakden iade edilecektir. İşveren nakden aldığı vergi indirimi tutarını 3 gün içinde hak sahibine ödeyecektir.

Ancak, işverenler diledikleri takdirde vergi indirimi tutarını nakit iadeden önce ücret ödemelerini gerçekleştirdikleri tarihte çalışanlarına yansıtabileceklerdir.
 
Üst