zirve

Gayrimenkul ve Araç Alıp-Satanlar Dikkat!

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Gayrimenkul ve araç alıp-satanlar dikkat!Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun ile birçok vergi kanununda oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin önemli bölümü hemen hemen tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor.
Özellikle ev ve araba alan veya satanlar ile motorlu taşıt vergisi borcu olanları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler getirildi.

1- Araç satışlarında devirler artık noterlerde yapılmayacak 2 ay sonra araç satışlarında devirler artık noterlerde yapılmayacak. Araç devirleri trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacak.

Devir yapılabilmesi için trafik tescil memurlarının, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığını tespit etmesi gerekli. Vergi borcu olan aracın satış ve devri yapılmayacak. Trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak.

Satış üzerine trafik tescil şube veya bürolarında alıcı adına tescil belgesi veya geçici tescil belgesi düzenlenecek. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin bilgiler işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 işgünü içinde ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilecek. Satışların trafik tescil bürolarında yapılacak olması, satış işlemlerinde uzun kuyruklar oluşur mu sorusunu akla getiriyor. Vatandaşların mağdur olmaması bakımından araç satış ve devrini gerçekleştirecek tescil büro ve memurlarının yeterli sayıda olması oldukça önemli. Bunun için Emniyet Müdürlüklerinin gerekli önlemleri alacağını düşünüyoruz.

2- Motorlu Taşıt Vergisi borcu olan araçların muayenesi vergi borcu taksitlendirilerek yapılabilecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez.

Dolayısıyla araçlarının muayenesini yaptırmak isteyenler vergi borcunu ödemek zorundalardı. Son düzenlemeye göre araçlarının vergi borcu olanlar, bu borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca tecil ettirip taksitlendirirlerse araçlarının muayenelerini yaptırabilecekler, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilecekler. Gelir İdaresi bu hususla ilgili olarak İç Genelge yayınlayarak motorlu taşıtlar vergisi, bu verginin gecikme zammı ve trafik para cezalarının tecil ve taksitlendirilebileceğini tüm teşkilatına duyurdu.

Bu borçlarını taksitlendiren vatandaşlar yıllık % 24 tecil faizi ödemek zorunda kalacaklar. Önemli bir husus olarak belirtelim. Vergi borcunun taksitlendirilmesi vergi borcunun ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla vergi borcu taksitlendirilirse araçların muayenesi yapılabilmesine rağmen borç ortadan kalkmadığı için aracın satış veya devri gerçekleştirilemeyecek.

3- Gayrimenkul alım-satımında gerçek değer gösterilecek! Bundan böyle gayrimenkul alım-satımlarında tapuda gösterilecek değer emlak vergisi değeri olmayacak. Gerçek satış bedeli ne ise tapuda o değer gösterilecek. Gösterilecek gerçek değer, emlak vergisi değerinden düşük olamayacak. Mesela 100.000 YTL'ye satılan bir konutun emlak vergisi değeri 30.000 YTL ise tapu harcı önceden 30.000 YTL üzerinden hesaplanıyordu. Fakat yeni düzenleme sonrası harcın 100.000 YTL üzerinden hesaplanması gerekecek.

Bu değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı ödeyecek. Eğer tapuda satış bedeli düşük gösterilirse aradaki farka isabet eden harç alıcı ve satıcıdan cezalı olarak alınacak. Dolayısıyla gayrimenkul satışlarında vatandaşlarımızın, gerçek satış bedeli ne ise o tutarı tapuda beyan etmeleri ileride ceza ödememeleri açısından kendi yararlarına olacaktır.
 
Üst