resim

gayrimenkullerin kiraya verilmesi

Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
81
merhaba
iktisadi işletmeye ait bir gayrimenkulun yine bir iktisadi işletmeye kiraya verilmesi durumunda fatura kesip kdv mi ödenir yoksa kiralayan taraf muhtasar beyanname ile birlikte stopaj mı öder?iktisadi işletmeye ait bir gayrimenkulun vergi mükellefi olmayan bir kişi tarafından kiralanmasında ve vergi mükellefi olmayan bir kişiye ait gayrimenkulun bir iktisadi işletme tarafından kiralanmasında nasıl olur?
teşekkür ederim
 
Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
11
Kiraya veren firma fatura kesip kdv ödeyebilir ya da kira sözleşmesi düzenleyerek kiracı kira stopajı ödeyebilir.
Vergi mükellefi olmayan bir kişi tarafından kiralanması durumunda fatura kesmesi gerekir.
Öte yandan vergi mükellefi olmayan bir kişiye ait gayrimenkulün işyeri olarak kiralanması durumunda ise kiralayan firma kira stopajı öder. Kiraya veren kişi ise gmsi beyanı vermelidir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Soru açık işletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulu başka bir işletmeye kiraya veriyorsunuz. Bu durumda stopaj falan yok. Sözleşme fatura+Kdv var.
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
GVK madde 70 e göre
Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi

Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı gibi bu konuda bir ihtiyarilik yok
bu kiralama işlemi direkt olarak ticari kazanç kabul edilip KDV fatura ile tahsil edilecek ve stopaj söz konusu olmayacaktır. Çünkü 94 üncü maddeye göre GVK 70 inci maddede yazılı mal ve haklar kiralandığı zaman stopaj gerekiyor ama, olayımızda kiralama işlemi 70 inci maddeye göre değil ticari kazanca göre vergilendiriliyor.
 
Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
81
merhabalar,
GVK.madde 70'e göre;
Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi

Madde 70 – Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);

7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.

(2361 sayılı Kanunun 49'uncu maddesiyle değişen fıkra) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur
Bu maddeye göre araçların kiraya verilmesiden elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradıdır.Araçlarını iktisadi bir işletmeye kira veren iktisadi bir işletme,iktisadi bir işletmeye aracını kiraya veren şahıs ve aracını şahısa kiraya veren iktisadi işletme için de durum aynı mı olur?
teşekkürler
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
sayın meltemg

aynı olmaz çünkü, iktisadi işletmeye kayıtlı ise ticari kazanç hükümlerine tabidir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu konu gayet net ve açıktır . Uygulama da senelerdir böyledir. İşletmenin aktifinde kayırlı gayrimenkul kiralanırsa fatura ve kDV kesilir.
 
Üyelik
27 Nis 2006
Mesajlar
71
maliye sigorta dergisinin 15 nisan 2006 tarihli sayısında konu ile ilgili makale vardır.
 
Üst