resim

Geçerli fesih nedeni

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2009/27653
Karar No : 2010/28510

Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart olmayıp, özen yükümlülüğünü ihlal ederek de ihlali geçerli fesih nedeni olabilir. Buna karşılık, işçinin kusuruna dayanmayan davranışları, kural olarak işverene işçinin davranışlarına dayanarak sözleşmeyi feshetme hakkı vermeyip, işçinin davranışlarının işyeri organizasyonu içinde olumsuzluklara yol açması durumunda işçinin davranışı işverene fesih hakkı verebilir.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Geçerli fesih nedeni

A.İşcinin borçları kapsamında,"İşci, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfeatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.
İşci,işverene ait makineleri,araç ve gereçleri,teknik sistemleri,tesisleri ve taşıtları usülüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür." BK.Madde 396

B.Yine işbu Karar çerçevesinde, işcinin olumsuz olarak nitelendirilen davranışları işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde işveren tarafından geçerli fesih sözkonusu olabilecektir.Aksi takdirde olmayacak,bu takdirde de feshin geçersizliğine Karar verilebilir,böylece o işyeri iş güvencesi kapsamında ise işe iade sözkonusudur.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Geçerli fesih nedeni

Değerli üstadlarım
Ornek olarak ısı yavaslattigi düşündüğünüz personeli geçerli nedenle is akdini fesh ederken Usul nedir ?
Tesekkur ederim
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Geçerli fesih nedeni

Bilindiği üzere"fesif"yapılması gereken son işlemdir.Özellikle 5-10 yıllık kıdemi bulunan işci hakkında, bu sebeble yapılacak fesih işleminin sonuçları itibariyle ,işveren 2 kere düşünmelidir.
SÜREÇLER:Öncelikle , işcinin işi yavaşlatma eylemi oobjektif olarak(işin yavaşlamasında işcinin kastı yada yavaşlamaya sebeb özür hali yada iş ve işyerinden kaynaklanan neden olup-olmadığı gibi durumlar) tespit olunmalı,var olduğunun anlaşılması halinde ,başta iş sözleşmesi ve işciye önceden bildirilen sözleşmenin eki niteliğinde ki kaynaklar(Personel-disiplin yönetmeliği,genel yazı ve genelge ve talimatlar,işcinin görev tanımı ve eğitim durumu,sağlığı vs)dikkate alınarak süreçler itibariyle önce sözlü,daha sonra aynı davranışları tekrar etmesi halinde, yazılı olarak uyarı-ihtar-1 yevmiye-3 yevmiye gibi disiplin cezaları verilmeli,her defasında yazılı savunmaları,tanıkların beyanları alınmalı,tespit tunakları oluşturulmalıdır.(hatta mümkünse görev değişikliği yapılabillir,yapılmadığı veya yapılamadığında)
Şayet ilgili,bu süreçler sonrasında aynı davranışı bu defa yine tekrar etmiş ise ANLAŞILAN O Kİ;iş den ve işyerinden kaynaklanmayan,işcinin geçerli özürüde olmaksızın,bir kasıt yok ise de kendisinin bir takım ihmalleri nedeniyle işci işini bu süreçlere rağmen aksatmış, bu ısrarlı davranışlarını sürdürmüş ve bu nedenlerle işin süreçleri aksamış hatta işveren bu durumdan zarar görmüş yada görecek dahi olabilir,bu hususlarda işverende tedirginlik ve endişeye sebebiyet verebilir,tüm bu durumlar işyerinde olumsuzluklara yol açar,DOLAYISIYLA BUNDAN SONRA İŞCİ-İŞVEREN İLİŞKİS ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ SEVİYEYE GELMİŞ OLDUĞUNDAN bu noktada Fesih işlemi gerçekleşir.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Ynt: Geçerli fesih nedeni

Ant Z ' Alıntı:
Değerli üstadlarım
Ornek olarak ısı yavaslattigi düşündüğünüz personeli geçerli nedenle is akdini fesh ederken Usul nedir ?
Tesekkur ederim
Basit gibi gelsede, sn. Ant Z nin sorusundan yola çıkarak şöyle bir olay olur ise;
"işcinin işi yavaşlatması" nedeniyle, işin görüldüğü yerde ola ki iş sağlığı ve güvenliğine dair bir konunun ihlali yada önlemin zamanında alınamaması sonucu iş kazası olması halinde, bu defa işverence yapılacak fesih, haklı nedene bağlı olarak yapılacaktır.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Ynt: Geçerli fesih nedeni

Ant Z ' Alıntı:
Değerli üstadlarım
Ornek olarak ısı yavaslattigi düşündüğünüz personeli geçerli nedenle is akdini fesh ederken Usul nedir ?
Tesekkur ederim
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2002/5209
Karar No.: 2002/4183
Tarih: 1403.2002
Karar özeti:
İşi yavaşlatma ve verilen işi yapmama gibi eylemlerde bulunduğu yapılmış tespitlerle anlaşılan işçinin iş sözleşmesinin feshi, işyerinde yetki tespiti için başvurulduktan sonra olmasına rağmen, haklı nedene dayanır.
İlgili Mevzuat:İş K. 13, 35, 41, 42; Sendikalar K, 31; TiSGLKL 25, 45
Karar Metni:
Dava: Davacı, ihbar ve sendikal tazminatları, fazla çalışma ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm akma almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Yargıtay Kararı
Dosya içeriğine göre, işyerinde işçi sendikasının 31.03.2000 tarihinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunduğu, Bakanlıkça yapılan incelemeye göre sendikanın çoğunluğu olduğunun tespit edildiği, buna karşılık işverenin, sendikanın çoğunluğu olmadığı şeklinde iş mahkemesinde itirazda bulunduğu tartışmasız ise de; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, bu evreleri müteakip işyerinde davacı ve bir kısım işçilerin işi yavaşlatma, verilen işi yapmama gibi eylemlerde bulundukları müteaddit defalar noterlik tarafından yapılan tespitlerle, işyeri kayıtlarıyla ve tutanaklarıyla anlaşıldığı gibi, esasen bu durum Bölge çalışma Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu düzenlenen ayrıntılı raporla da belirlenmiştir. Bu durumda işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmeli ve dava reddedilmelidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 14.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Asıl olay sendika ile ilgili olsa da, işin özü işi yavaşlatma eylemleri olduğundan aradığınız yönde bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
İş kanunun haklı fesih sebepleri arasında sayılan ''verilen işi, uyarılmasına rağmen yerine getirmemesi veya savsaklaması'' lafından anlaşılan , yavaşlatma nedeniyle işçiye en az 1 ihtarın verilmiş olması gerektiğidir.
Bu ihtar(lardan) ve şahit vs ile tesbitlerden , hazırlanan tutanaklardan sonra, işi yavaşlatma-savsaklama sebebpleriyle sözleşme feshedilebilecektir diye düşünüyorum.
 
Üst