Geçici Kabulden Sonra Yapılan Hakedişlerin Beyanı Hakkında

Üyelik
31 Tem 2006
Mesajlar
85
bir inşaat şirketinin yapımını üstlendiği yıllara sari inşaat işinin 2005 yılında geçici kabulu onaylandı ve KAR'ı Kurumlar Vergisi B.ile beyan edildi. Kesin kabulü ise 2006 yılı AĞUSTOS ayında sonuçlandı ve kesin hakediş de faturalandırıldı. YSİO işi yapan mükellefler yıl içinde biten YSİO işlerinin kar zararını geçici vergi dönemlerinde beyan etmemeleri gerekmektedir. Ancak kesin kabulü 2006'da yapılan bu işin kar zararı YSİO işi kabul edilerek yıl sonunda mı beyan edilecek,yoksa YSİO işi kapsamında değerlendirilmeyip yıl sonu beklenmeksizin geçici vergi döneminde beyan edilecek?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Bir kere geçici kabulden sonra yapılan gider ve buna bağlı olarak yapılan tahsilat YSİOİ geliri ve gideri sayılmaz. (GVK Md.42) Bunlar alelade gelirdir. Bunlardan GV stopajı da yapılmaz.

Bu gelirler ait oldukları dönemin (Burada 11.2006-31.12.2006 döneminin) geliri sayılarak vergilendirilir. Bu meyanda geçici vergi döneminde beyan edileceği tabiidir.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Sayın Osman Erol'a katılıyorum.
Gelir Vergisi Kanununun 44. maddesi

İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi
Madde No 44
Kapsam

(2361 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen madde) İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 Sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih(*); diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.

denilmektedir. Dolayısı ile Yıll.Yaygın İnşaat işinin bittiği yıldan sonra elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar ilgili yıl Geçici Vergi konusuna girmektedir.

Muhasebe Kayıtları ise;

----------------/---------------
120
671
-----------/-------------------
681
100/101/102 vb.
------------------------------
KDV İhmal edilmiştir.

Saygılar
 
Üst