Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,798
Konum
İSTANBUL
Kamil ÖZYANIZ

Sm- Smmm Staja Başlama

Hazırlık Kitabı Yazarı

28.04.2008
Geçici Vergi Tahakkukları ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması

Makalemiz, Bilanço Usulüne göre defter tutan mükelleflerin defter kayıtları ile ilgili geçici vergi tahakkuku , geçici verginin ödenmesi ve ödenmeyen geçici vergilerin kayıtlarımızdan çıkarılması ile ilgili örnekleri kapsayacaktır.

İşletmeler, adlarına geçici vergi tahakkuk etmesi halinde, geçici verginin tahakkuk ettiği dönem sonunda ilgili borç ve yükümlülük kayıtlarını yapmalıdır.

Örnek bir uygulama ile konuyu pekiştirelim,

İşletmenin;
? 2007 yılı 6 aylık karı 100 000 YTL ve Tahakkuk eden geçici vergi tutarı 20 000 YTL?dir
? 2007 Yılı 12 aylık karı 120 000 YTL ve tahakkuk eden geçici vergi tutarı 4 000 YTL?dir

İşletme Haziran 2007 yılına ait geçici vergisini zamanında ödemiş ve Aralık ayı sonunda tahakkuk eden vergiyi ödememiştir.

Bu şekilde bir işlemle karşılaşmanız halinde muhasebe kayıtlarınız aşağıdaki şekillerde oluşmalıdır.


Haziran 2007 Geçici Vergi Tahakkuku

--------------------30/06/2007---------------

193- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 20 000

360- Ödenecek Vergi ve

Fonlar 20 000

------------------------ / / -----------------Geçici Vergi Ödeme Kaydı

------------------------ / / -----------------

360- Ödenecek Vergi ve

Fonlar 20 000

100- Kasa 20 000

------------------------ / / -----------------Aralık 2007 Geçici Vergi Tahakkuku

--------------------31/12/2007---------------

193- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 4 000

360- Ödenecek Vergi ve

Fonlar 4 000

------------------------ / / -----------------İşletme, Kurumlar vergisi beyannamesini hazırlarken sadece ödemiş olduğu geçici vergi tutarlarını Hesaplanan Kurumlar vergisinden mahsup edecektir.

Yukarıdaki işlemler sonuncunda hesaplarımız aşağıdaki şekilde oluştu


193- Peşin Ödene Vergi Ve Fonlar

Borç Alacak

----------------------------------------------

20 000 *

4 000 *

*

----------------------------------------------

24 000360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar

Borç Alacak

----------------------------------------------

20 000 * 20 000

* 4 000

*

----------------------------------------------

20 000 24 000Kurumlar vergisi beyannamemizi hazırlarken mizanımızı incelediğimizde 4 000 YTL tutarında bir Ödenecek Geçici Vergimiz olduğunu göreceğiz.

Maliye bakanlığı, beyanname verilme tarihine kadar ödenmeyen geçici vergilerin asıllarını siler ve sadece işleyen Gecikme Zamlarını talep eder.

Ödenmeyen geçici vergilerin kayıtlarımızdan çıkarılması gerekmektedir.

Öncelikte ödemesini yaptığımız geçici vergileri ilgili hesaplara aktarmamız gerekmektedir

Ödenen geçici vergilerin ilgili hesaplara aktarılması


------------------------ 31 /12 /2007 -----------------

371- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve

Diğer Yasal Yükümlülükler 20 000

193- Peşin Ödenen Vergi

Ve Diğer fonlar 20 000

------------------------ 31 /12 /2007 -----------------Aralık 2008 dönemine ait geçici verginin ödeme vadesi 2008 yılında olacağından dolayı bu tutar 2007 yıl sonu bilançomuzda Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar arasında borç olarak görünecektir.

Beyannameden mahsup edilmeyen Geçici Vergi 2008 yılı içinde aşağıdaki şekilde kayıtlardan çıkarılacaktır


------------------------ / / -----------------

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 4 000

193- Peşin Ödenen Vergi

Ve Diğer fonlar 4 000

------------------------ / / -----------------Bu işlemler sonucunda, işletmenin vergi dairesinde adına borç olarak görünmeyen geçici vergiler kayıtlardan da çıkarılarak işletmenin gerçek durumunu yansıtan mali tablolar oluşacaktır.


Kamil ÖZYANIZ
Sm- Smmm Staja Başlama Hazırlık Kitabı YazarıKaynakça:
1. Kurumlar Vergisi Kanunu
2. A.A.T.U.H.K
3. .....................Com
4. Sm- Smmm Staja Başlama Hazırlık Kitabı ? Kamil ÖZYANIZ
5. Vergi Usul Kanunu
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması

193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır(1).

İşleyişi :

Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen "37. Borç ve Gider Karşılıkları" grubunda bulunan "371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı" borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

Geçici vergi ödenmediyse 193 hesap kullanılmalı mı ?
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması

+1
 
Üyelik
14 Ara 2009
Mesajlar
37
Ynt: Geçici Vergi Tahak.ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması

Benden de 193 ile ilgili başka bir soru. 2008 yılında, 193 102 ile "tahakkuk" yapılmadan direk geçici vergi ödemesi kaydı yapılmış. 193 teki tutar da hep bilançoda bu zamana kadar taşınmış. Bunu nasıl sileriz?
 
Üst