Geçmiş yıl telefon borcu

Üyelik
29 Tem 2011
Mesajlar
121
başkasına devir ettiğimiz geçmiş yıla ait 3 adet fatura hukuk yoluyla icraya düşmüş bize yazı geldi ve hemen kasadan ödeme yaptık toplam 1500 tl gibi bir rakam tuttu 3 adet 3 fatura ve tahsilat makbuzunun üzerinde hukuk tahsilatı yazıyor zaten bayiide hukuka intikal etmişsiniz dedi bu durumda bu 1500 tl kkeg olarakmı işlenecek?
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,229
Konum
İstanbul
Ynt: Geçmiş yıl telefon borcu

Selamlar
Firma devam ediyor,dönem size ait,parayı siz ödemişsiniz.Kkeg yapabilirsiniz.
Saygılar
 
Üyelik
17 Eki 2011
Mesajlar
47
Konum
İstanbul
Ynt: Geçmiş yıl telefon borcu

Devrettiğiniz tarihten önceye aitse, sizin faturanız kabul edilir ve geçmiş yıl olduğu için de KKEG yazılır.
 
Üyelik
24 Eki 2011
Mesajlar
4
Ynt: Geçmiş yıl telefon borcu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07,1.GİB.04.99.16.01/2- MUK-445 23.03.2009-9289

Konu: Hesap dönemi kapandıktan sonra

Gelen faturaların hangi dönemin gideri

Olacağı KDV?nin indirilip indirilemeyeceği

???????.

İlgi : ???? tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Başkanlığımızın ?????? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, 2008/Aralık dönemine ait faturaların 2009 yılında gelen satıcı faturalarında yer alan Katma Değer Vergisinin 2008 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29?uncu maddesinin birinci fıkrasında, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri belirtilmiştir.Maddenin üçüncü fıkrası gereğince indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin, ?Vergi İndirimi? başlıklı bölümünde, indirim zamanı indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.Buna göre, 2008 yılı ile ilgili olarak hesap dönemi kapandıktan sonra alınan faturalara ilişkin katma değer vergisinin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu hesap dönemi aşıldığından, indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6?ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar ?dönemsellik? ve ?tahakkuk esası? ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmalıdır.Bu çerçevede, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan tutarlar, şirketinizce tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, söz konusu faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi tutarlarının maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkündür. Bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, ilgili oldukları döneme ilişkin kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaları gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.,
 
Üst