Geçmiş Yıllarda Ayrılmamış Amortismanlar Hakkında

Üyelik
16 Eyl 2010
Mesajlar
4
Geçmiş yıllarda firma amortismana tabi iktisadi kıymetlere hiç amortisman ayırmamış,bu kıymetlerin birçoğunun ise faydalı ömrü bitmiş ancak iz bedelide ayırmamış ve kayıtlarda bekliyor bunlarla ilgili nasıl bir işlem yapmak gerekiyor

şimdiden teşekkürler.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Kurumlar vergisi mükellefi iseniz benim bildiğim kadarı ile kkeg yaparak çıkabilirsiniz sadece
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,741
Konum
İstanbul
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

İlgili demirbaş kullanıldığı ve firmada bulunduğu sürece birşey yapamazsınız.Ama elimizde böyle bir demirbaşta kalmadı,sadece kayıtlarda görünüyor diyorsanız,Şirket ortağı adına düşük bedelle fatura ederek kayıtlardan çıkarınız..Ben ara ara firmaların demirbaşlarını kontrol ederek böyle bir ayarlama ve güncelleme yaparım.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Üstad,

Transfer fiyatlandırması ??
 
Üyelik
16 Eyl 2010
Mesajlar
4
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Demirbaşı amortisman süresi bitmişse iz bedeli ayırıp kapatmak gerekmiyor mu? ben amortisman süresi bitmiş olanları iz bedeli ayırıp kapatıyorum,ancak burda amortisman ayırılmadığı için komplesini kanunen kabul edilmeyen gider yazarak kapatmak dışında bir çözüm var mı?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

amortisman süresi bitsede işletmede kullanılmaya devam ediyorsa normal bedeli ile kayıtlarda kalacak neden iz bedelle kalsın ki
fakat hurda hale gelmiş ise ve işletmede kullanılmayor ve küçük demirbaş eşyaları ise tutanak tutun muhasebeci varsa ymm ve şirket sahibi imza ile amortisman ile d.baş ters kayıt ile kapatın (yani kayıtlardan silin)
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Amortisman ayırmak zorunlu olmadığına göre satışı halinde oluşacak karın net değer üzerinden tespit edilmesi kanaatindeyim.

Geçmiş dönemde ayrılmayan amortismanların KKEG yazılacağına dair kanun v.s. herhangi bir hüküm bilen arkadaş varsa paylaşırsa konuyu netleştirmiş olurum ben de.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Dönemsellik itibari ile kkeg. Yani geçen sene tarihli faturayı gider yazabiliyor musunuz ? Aynı mantık bence
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Ant Z ' Alıntı:
Dönemsellik itibari ile kkeg. Yani geçen sene tarihli faturayı gider yazabiliyor musunuz ? Aynı mantık bence

Ben amortismanı gider olarak yazmıyorum ki.

Yani amortisman ayrılmadığı için net değer üzerinden kar veya zarar oluşuyor.

Amortisman hiç bir zaman gider vasfına hazi olmuyor benim söylediğim durumda.

ve de amortisman ayırmak seçimlik bir hak olduğuna göre niçin KKEG oluyor veya mevzuatta net olarak bu hususta bir düzenleme var mı?

Dönemsellik açısından konuya yaklaşacak arkadaş varsa da net olarak bu konuda mevuzatta dönemsellik açısından düzenlenmiş bir hüküm varsa paylaşırsa sevinirim.

İyi çalışmalar dilerim herkese.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Bu konuda forumda arama yapınız. Geçmişte çok tartışıldı.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/313/12238 08.06.2007*4538

Konu : Herhangi bir nedenle ayrılamayan amortismanların sonraki dönemlerde ayrılmasının mümkün olup olmadığı hk.

??????????????????. İlgi: 30/01/2007 tarih ve REF:SO.MEÇ.316 sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçeniz üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 22/05/2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.29/2945-267-146/46157 sayılı yazıda;

Bu defa ilgi (c)?deki yazınız ekinde alınan sözkonusu şirketin 30/01/2007 tarih ve REF:SO.MEÇ.316 sayılı dilekçesinden, ihale sonucu bir bütün olarak satın alınan bahsi geçen otele ait iktisadi kıymetlerin bedellerinin her bir kıymet bazında bilinememesi nedeniyle (aktife alındığı 2005 yılında) amortisman ayrılamadığı, sonraki dönemlerde usulüne uygun amortisman ayırabilmek için takdir komisyonuna başvurulduğu, takdir komisyonu kararı sonucunda otele ait her bir iktisadi kıymetin amortismana konu bedelinin belirlenmesinden sonra amortisman ayrılacağı, ancak 2005 yılında ayrılamayan amortismanın sonraki dönemlerde ayrılıp ayrılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315?inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 320?nci maddesinde, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı, bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamının mükellefçe uygulanan nispete bölüneceği, her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği ile amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, anılan şirketin, özelleştirme sonucu satın aldığı Hilton Oteli binasının mütemmim cüzüleri, yer üstü düzenleri ve demirbaşları ile birlikte iktisadi kıymetlerinin amortisman süresi, iktisadi kıymetlerin aktife alındığı 2005 yılında başladığından, 2005 yılında herhangi bir nedenle ayrılamayan amortismanların sonraki dönemlerde ayrılması mümkün bulunmamaktadır.? denilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Geçmiş yıllarda ayrılmamış amortismanlar hakkında

Sabit kıymete amortisman ayırmadı iseniz. Aktifde kaldığı sürece sorun yoktur. Ancak aktifden çıkarırken . Birikmiş amortismanı düşmek durumu olursa ayrılan veya ayrılmayan amortismanları satış karını hesaplarken dikkate alırısınız.

Burda kkeg kavramında vurgulanan olay 2009 yılında ayırmadığınız amortismanı 2010 yılında ayıramazsınız anlamına gelmektedir.
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
212
Konum
kemer
merhaba
100 bin tl amortisman matrahı olan bir araca ilk yıl amortisman ayrılmadı, araç amortisman süresinin 3.senesinde satılacak, ilk yıl ayırmadığımız amortisman tutarı olan 20 bin tl'yi kkeg olarak mı yazıp matraha mı ekleyeceğiz ? ilk yıl amortismanından vazgeçtik, ayırma gibi bir düşüncemiz yok, yine de kkeg yapmak gerekir mi ? satarken ayırmadığımız amortisman zarar olarak dönüyor bildiğim kadarı ile ?
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,597
Konum
İstanbul
@YIMAZCELIK57

Öncelikle ayrılan amortisman giderdir, doğru ve süresinde ayırdığınız amortisman için 250 / 700 kaydı yaptığınıza göre. diğer sorularınızın cevabı ise VUK Madde 320'de açıkça yazılı. Bakalım;
"
Madde 320-

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

(4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz."

@tanya

Yukardaki maddeden açıkça görüldüğü üzere döneminde ayrılmayan Amortismanın daha sonra ayrılmasına (Gider Kaydına) imkan yok. ANcak Birikmiş amortismanklar hesabına geçmek istediğiniz kayıt için de KKEG işlemi yapmak zorundasınız. İz Bedeli ise bir kayıt tekniği yada ayırma tekniği değil son yıl ayrılacak amortisman tutarının 1 TL eksik yazılarak hesapta bakiye bırakılmasıdır.

Her iki durum arasında fark sadece demirbaşın satışı esnasında ortaya çıkar. Ancak Birikmiş Amortismanlar'da görünmeyen amortisman tutarlarını satış esnasında kar/zararın hesabına konu edemezsiniz. 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
212
Konum
kemer
@YIMAZCELIK57

Öncelikle ayrılan amortisman giderdir, doğru ve süresinde ayırdığınız amortisman için 250 / 700 kaydı yaptığınıza göre. diğer sorularınızın cevabı ise VUK Madde 320'de açıkça yazılı. Bakalım;
"
Madde 320-

Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

(4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz."


@tanya

Yukardaki maddeden açıkça görüldüğü üzere döneminde ayrılmayan Amortismanın daha sonra ayrılmasına (Gider Kaydına) imkan yok. ANcak Birikmiş amortismanklar hesabına geçmek istediğiniz kayıt için de KKEG işlemi yapmak zorundasınız. İz Bedeli ise bir kayıt tekniği yada ayırma tekniği değil son yıl ayrılacak amortisman tutarının 1 TL eksik yazılarak hesapta bakiye bırakılmasıdır.

Her iki durum arasında fark sadece demirbaşın satışı esnasında ortaya çıkar. Ancak Birikmiş Amortismanlar'da görünmeyen amortisman tutarlarını satış esnasında kar/zararın hesabına konu edemezsiniz.
benimde soruma cevap oldu teşekkürler, yıl ortasında veya sonunda aldığımız araç(kiralama faaliyeti için) için tüm yıl amortisman ayırmak mantıksız geliyor bana, şirketi çok fazla zarara sokuyor ama aslında sırf amortismandan kaynaklanan zarar, temmuz ayında araçlar alınıyor, 2021 yılına tamamen amortisman ayrılıyor ama 6 aylık kiralama faturası kesiliyor, bu sefer şirket gereksiz zarara giriyor, aldığımız zamandan itibaren ayrılsa çok daha mantıklı olur bence. yeni torba yasa bunun önünün açıyor galiba ?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,019
Konum
ADANA

Atik’lerin Satılmasında Geçmiş Dönemde Ayrılmayan Amortismanların Durumu ve Muhasebe Uygulamaları


VUK’un 328. Maddesi hükümlerine göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider olarak kaydeder denmektedir. Ayrıca ilgili maddesin 2. fıkrasında “amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. Devir ve trampa satış hükmündedir”. İfadesi geçmektedir.
Bu bilgilere göre ATİK’ lerin satılması durumunda satış durumunda alınan bedel ile deftere kayıtlı net değeri arasındaki farkı kar veya zarar olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu konuda en çok tereddüt edilen konu satış esnasında geçmiş dönemlerde ayrılmayan amortismanların durumudur.
Bir iktisadi kıymetler ilk iktisabın VUK’un 269, 270, 273. Maddelerine göre maliyet bedeline göre değerlenir ve kayıtlara alınır ve 313. No.lu VUK Tebliği’ne göre amortismana tabi tutulur VUK’un 320. maddesine Amortisman süresi kıymetlerin aktife girdiği yıl başlar denmektedir ve her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
Fakat Amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satışında ayrılmayan geçmiş dönem amortismanların satıldığı yılda durumunun incelenmesi gerekmektedir.
Örnek :1
01.01.2010 yılında aktife alına ticari aracın değer 50.000 TL’dir. İtfa süresi 4 yıl olmaklar beraber 2010 ve 2011 yıllarında amortisman ayrılmış olup 2012 ve 2013 yıllarında amortisman ayrılmamıştır. Araç 2014 yılında 20.000 TL’ye satılmıştır.
Bu örnek doğrultusunda 2 görüş mevcuttur.
A- GÖRÜŞE GÖRE KAYIT
HESAP KODUBORÇALACAK
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARLAR HESABI25.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI25.000,00
Geçmiş Döenm ayrılmayan amortismanların kaydı
…………………………………………………………….../.........................
102 BANKALAR20.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR50.000,00
254 TAŞITLAR50.000,00
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR20.000,00
Araç Satış Kaydı
…………………………………………………/………………………………
900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER25.000,00
- Geçmiş dönem ayrılmayan amortismanlar
910 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI25.000,00
- Geçmiş dönem ayrılmayan amortismanlar
……………………………………………………./……………………………
B- GÖRÜŞE KAYIT
HESAP KODUBORÇALACAK
102 BANKALAR20.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR25.000,00
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARLAR HESABI5.000,00
254 TAŞITLAR50.000,00
Araç Satış Kaydı
…………………………………………………/…………………………
Bu kayıtlardan ilk görüşteki kayıt vergi idaresine vergi kaybına düşürmemek için genellikler uygulanan kayıttır. Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2008 yılında verdiği B.07.1.GİB.0.03.29/2973-315-442 sayılı muktezasında “…… iktisadi kıymetler için ayrılan amortisman tutarı ancak ilgili olduğu yılda dikkate alınması gerekmekte olup, herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması halinde amortisman süresinin uzatılmasına ve daha sonradan ayrılan amortisman giderinin ilgili olduğu yıldan başka bir yılda gider olarak dikkate alınmasına, daha açık bir ifade ile herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle amortisman süresinin son yılında iktisadi kıymetin itfa edilmemiş bakiye değerinin (net defter değerinin) o yıl defaten gider olarak dikkate alınmasına imkan bulunmamaktadır.
Şu kadar ki, VUK’nun 328. maddesi gereği, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması halinde alınan bedel ile iktisadi kıymetin (amortisman konu edilmiş olması halinde, ayrılan amortisman tutarları düşüldükten sonra kalan net) değeri arasındaki farkın kar ve zarar hesabına geçirileceği tabiidir.”

Görüldüğü gibi, Maliye İdaresi’nin anlayışına göre mükelleflerin her bir sabit kıymet için ilgili yılında, hiç amortisman ayırmama veya eksik amortisman ayırma hakları vardır. Bu şekilde kullanılmayan amortisman hakları izleyen yıllarda kullanılamamakla beraber, amortismandaki bu eksiklik ilgili sabit kıymetin net defter değerinin aynı miktarda yüksek kalmasını sağladığı için, sabit kıymetin satışında maliyet olarak dikkate alınabilmektedir.
Konu ile ilgili Danıştay’ın görüşü de yukarıda izah edilen Maliye İdaresi görüşüne paraleldir. Nitekim, Danıştay 3. Dairesi’nin 7.2.1984 tarih ve E.1984/1879; K.1984/3360 sayılı kararında;
“…… satışı yapılan minibüs için amortisman ayrılmadığı sabit bulunduğundan alış ve satış bedelleri arasındaki farka ayrılması gereken amortisman miktarının eklenmesinde kanuni uyarlık bulunmadığı,…..” ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere minibüsün sahibi olan mükellef bu minibüs için amortisman ayırma haklarını hiç kullanmamış, dolayısıyla minibüsün net aktif değerinde eksilme olmamıştır. Adem ÇIKRIKCI E-Yaklaşım / Temmuz 2014 / Sayı: 259

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,597
Konum
İstanbul
benimde soruma cevap oldu teşekkürler, yıl ortasında veya sonunda aldığımız araç(kiralama faaliyeti için) için tüm yıl amortisman ayırmak mantıksız geliyor bana, şirketi çok fazla zarara sokuyor ama aslında sırf amortismandan kaynaklanan zarar, temmuz ayında araçlar alınıyor, 2021 yılına tamamen amortisman ayrılıyor ama 6 aylık kiralama faturası kesiliyor, bu sefer şirket gereksiz zarara giriyor, aldığımız zamandan itibaren ayrılsa çok daha mantıklı olur bence. yeni torba yasa bunun önünün açıyor galiba ?

Bu konu mmantık değil yasa sorunudur. VUK binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması öngörmüş. Kiralanan araçlar ise bu konunun dışında ve yeni yasal düzenlemede bunların da giderleştirilmesinde yeni kıstaslar var satın almalarda da olduğu gibi.
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
212
Konum
kemer
Bu konu mmantık değil yasa sorunudur. VUK binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması öngörmüş. Kiralanan araçlar ise bu konunun dışında ve yeni yasal düzenlemede bunların da giderleştirilmesinde yeni kıstaslar var satın almalarda da olduğu gibi.
kar eden işletmeler için iyi olabiliyor belki ama 15 tane araç almış kiralama faaliyeti yapan firmalar için çok zarar çıkıyor, tabiki zamanla fatura keserek eriyecek ama yine de aracın olmadığı zaman amortismanını ayırmak boşuna zarar yükü. satın alma dediğiniz gider kısıtlaması mı ? 3.dönem amortismanını ayırmasak, yıl sonunda 3. ve 4. dönemi toplu olarak ayırsak olur mu ?
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,597
Konum
İstanbul
kar eden işletmeler için iyi olabiliyor belki ama 15 tane araç almış kiralama faaliyeti yapan firmalar için çok zarar çıkıyor, tabiki zamanla fatura keserek eriyecek ama yine de aracın olmadığı zaman amortismanını ayırmak boşuna zarar yükü. satın alma dediğiniz gider kısıtlaması mı ? 3.dönem amortismanını ayırmasak, yıl sonunda 3. ve 4. dönemi toplu olarak ayırsak olur mu ?

1 - Öncelikle gerçekten zarar ediliyorsa bunun yük olduğunu düşünmek hata. Kar ve Zarar eğer ikisi de yasal bir haksa bundan çekinmek gereksiz.
2 - Evet gider kısıtlamasından bahsettim.
3 - 1 ve 2. dönemlerde amortisman ayrımı yapılmışsa ben yıl sonuna kadar aynı şekilde devam edilmesini öneririm. Cari yıl amortismanlarını bir kereden 4. dönemde ayırmak (daha önceki geçici dönemlerde ayırmadan) daha uygun görünür. Bir dönem ayır bir dönem ayırma sonra yine ayır biraz fazla keyfi davranış gibi görünebilir. Bence çok uygun değil.
 
Üst