zirve

Geçmiş Yıllardaki Kira Geliri İçin Beyannamede Amortisman Gideri

Üyelik
10 Ağu 2020
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhabalar,

Miras kalan ev için geçmiş vergi dönemlerine yönelik kira gelirim için beyanname vereceğim. Anladığım kadarıyla konutun yıllık amortismanını gider olarak yazabiliyorum, ancak bu amortismanın nasıl belirleneceğini tam olarak çözemedim. Konutu ben satın almadığım için ilk sahip olma maliyetini bulmam imkansız. Burada nasıl bir yol izleyebilirim? Konutun şu anki değeri geçerliyse, şu andaki değerini belirlemek için bir uzman mı bulmam gerekir?

Teşekkürler.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,550
Konum
İstanbul
Merhabalar,

Miras kalan ev için geçmiş vergi dönemlerine yönelik kira gelirim için beyanname vereceğim. Anladığım kadarıyla konutun yıllık amortismanını gider olarak yazabiliyorum, ancak bu amortismanın nasıl belirleneceğini tam olarak çözemedim. Konutu ben satın almadığım için ilk sahip olma maliyetini bulmam imkansız. Burada nasıl bir yol izleyebilirim? Konutun şu anki değeri geçerliyse, şu andaki değerini belirlemek için bir uzman mı bulmam gerekir?

Teşekkürler.

@Krother

Öncelikle çok rastlanmayan özellikli bir konu olduğunu belirtmek isterim. Kısa ve öz olmasına da gayret edeceğim. Miras ve İvazsız (karşılıksız) iktisaplarda maliyet bedeli bulunmuyor. Bu nedenle de maliyet bedeli olmayan bir ATİK için amortisman ayrılması mümkün değildir, ilkesini belirtelim. Vergisel anlamdaki adaletin sağlanması ise Gelir ve Gider unsurlarının birlikte mütalaa edilmesi ile sağlandığı da önemlidir tabi.

Miras yolu ile intikal eden gayrımenkulun size bir maliyet bedeli olmaması esasen;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi" başlıklı 70 inci maddesinde; binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmış olup; 71 inci maddesinde ise; "Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 74 üncü maddesinde de; "Safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir.
...
6.Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267'nci maddesinin 3'üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir);


hükümleri ile belirli bir anlam kazanır.

Sorunuzun cevabı burada aslında vergi değeri. Veraset beyanının verdiğiniz tarihte beyannameye eklediğiniz "Emlak Beyannamesinde Belirli Değeri" burada değerini belirler. ( Ölenin alım bedeli yıllar önce bir önem arzetmez çünkü bu haklar kişiseldir ve ölüm ile sona erer. ) Veraset beyannameniz bu bedelle onaylanmışsa da değerin doğruluğunu da onaylatmış olursunuz.


AMortisman süresi ise binalarda 50 yıl olduğu için indirim oranınınz Emlak Bedeli * % 2 'dir. Bu indirim içinise Gelir Vergisi/GMSİ beyannamenizde Gerçek Gider usulünü seçmeniz gerekir. Seçimden önce de Götürü mü yıksa Gerçek Gider usulü mü daha çok yarar sağlayacak kontrol etmelisiniz. 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,952
Konum
ADANA
Miras yoluyla edinilen gayrimenkul kira gelirinin beyanında amortisman dikkate alınabilir mi?

(23.03.2020 tarih ve 316150 sayılı özelge)

Amortisman, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (gayrimenkuller, makine ve cihazlar vb.) iktisabı için katlanılan bedellerin, ilgili kıymetlerin faydalı ömür süreleri dikkate alınarak kazanç tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesini sağlayan bir müessese olup, miras yoluyla intikal etmiş, bir başka deyişle bir bedele katlanılmaksızın iktisap edilmiş iktisadi kıymetlerin amortismana konu edilmesi veya ayrılan amortismanın indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Miras yoluyla edinilen gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun (74/6) maddesine göre kiraya verilen söz konusu gayrimenkullerin (ayrılan amortismanın indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından) amortismana konu edilmemesi gerekmektedir.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasından, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, Kanunun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasında öngörülen usul ve esaslar dahilinde, yararlanabildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerinin söz konusu uygulamadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Kira geliri elde edilen gayrimenkuller için yapılan mantolama harcamalarının, Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde belirtilen tutarı (2018 yılı için 1.000-TL)

- Aşmaması halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılat tutarını aşan kısmının, safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılması,

- Aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hasılat tutarını aşan kısmın, safi hasılatın tespitinde doğrudan gider yazılması ya da gayrimenkulün maliyetine ilave edilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilmesi

mümkün bulunmaktadır. Ancak, ilgili yılda ayrılmayan amortisman tutarlarının sonraki yıllarda ayrılması imkânını bulunmamaktadır.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,550
Konum
İstanbul
Miras yoluyla edinilen gayrimenkul kira gelirinin beyanında amortisman dikkate alınabilir mi?

(23.03.2020 tarih ve 316150 sayılı özelge)

Amortisman, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (gayrimenkuller, makine ve cihazlar vb.) iktisabı için katlanılan bedellerin, ilgili kıymetlerin faydalı ömür süreleri dikkate alınarak kazanç tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesini sağlayan bir müessese olup, miras yoluyla intikal etmiş, bir başka deyişle bir bedele katlanılmaksızın iktisap edilmiş iktisadi kıymetlerin amortismana konu edilmesi veya ayrılan amortismanın indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Miras yoluyla edinilen gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinin beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun (74/6) maddesine göre kiraya verilen söz konusu gayrimenkullerin (ayrılan amortismanın indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından) amortismana konu edilmemesi gerekmektedir.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasından, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, Kanunun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasında öngörülen usul ve esaslar dahilinde, yararlanabildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerinin söz konusu uygulamadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Kira geliri elde edilen gayrimenkuller için yapılan mantolama harcamalarının, Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde belirtilen tutarı (2018 yılı için 1.000-TL)

- Aşmaması halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılat tutarını aşan kısmının, safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılması,

- Aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hasılat tutarını aşan kısmın, safi hasılatın tespitinde doğrudan gider yazılması ya da gayrimenkulün maliyetine ilave edilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilmesi

mümkün bulunmaktadır. Ancak, ilgili yılda ayrılmayan amortisman tutarlarının sonraki yıllarda ayrılması imkânını bulunmamaktadır.

Sevgili Dostum,

Bu özelgenin tamamı bende var ve maalesef çok kötü kaleme alınmış bir özelge. Yasa didaktiğinin son derece bozuk olduğu bir dönemde özelge birde böyle kaleme alınınca maalesef birde yanlış anlaşmalara da yol açıyor. Okuma esnasında sanki Amortisman ayrılması mümkün değilmiş intibaını uyandırıyor ancak esasen öyle değil, yanlış anlaşmaya izin vermemek için böyle bir not düşeyim dedim.
 
Üst