zirve

Gelir Vergisi alacağının ortak olduğum şirket borçlarına mahsubu.?

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
57
2009 yılı gelir vergisi beyannamemde iade alacağım çıkıyor.Bu iade alacağımı ortağı olduğum Limited şirketin vergi borcuna mahsup edebilir miyim? Yardımınız için Teşekkürler.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,694
Konum
İstanbul
Ynt: Mahsup

Çok emin olmamakla birlikte,bildiğim kadarıyla vergi dairesi 3.şahısların vergi borcuna mahsup işlemini kaldırdı.En iyisi daireye sormak.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Mahsup

twolf ' Alıntı:
Çok emin olmamakla birlikte,bildiğim kadarıyla vergi dairesi 3.şahısların vergi borcuna mahsup işlemini kaldırdı.En iyisi daireye sormak.

Sayın twolf

Emin olabilirsiniz söyledikleriniz doğru. Bu sayade imalatçı firmalarımız sürünüyor vergi borçları yüzünden
 
Üyelik
20 Mar 2009
Mesajlar
65
Ynt: Mahsup

Hayır edemezsiniz . MAhsup ıslemlerınde bu durum zaten hıc yoktu . 252 nolu teblıgı ınceleyınız.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Mahsup

gelir yada geçici vergiden doğan bir iadede böyle bir uygulama yok. Yani mahsup imkanınız yok.

Yalnız konuyla alakalı değil ama bilgi açısından;

KDV iadesinde 3.kişilerin borçlarına mahsup yapılma imkanı vardır. Konuyla ilgili yayınlanmış özelgeler mevcuttur.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Mahsup

İrem35 ' Alıntı:
gelir yada geçici vergiden doğan bir iadede böyle bir uygulama yok. Yani mahsup imkanınız yok.

Yalnız konuyla alakalı değil ama bilgi açısından;

KDV iadesinde 3.kişilerin borçlarına mahsup yapılma imkanı vardır. Konuyla ilgili yayınlanmış özelgeler mevcuttur.

252 NOLU G.V. GTB' Alıntı:
1.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade
1.3.1. Mahsup Yoluyla İade
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
Bunun için mahsup talebinin dilekçe (Ek:2 Dilekçe Örneği) ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun (Ek:1) dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni süresinde verilmemesi ya da sair nedenlerle ikmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlar üzerine tahakkuk eden vergiler ile ilgili olarak daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler öncelikle tarhiyat aşamasında vergi dairesince dikkate alınarak yerine getirilir. Bu mahsuplar sonunda kalan kısım talep edilmesi halinde diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu durumda mahsup talepleri dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu talep ettikleri vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.
Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için, iade alacaklısı mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık veya kollektif şirketin hangi dönem borçları için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir. Mahsup talebine ilişkin dilekçe (Ek:2) ve eklerinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.
Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu taktirde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder.
Mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, Vergi Usul Kanununun 114 ve 126 ncı maddelerinde yer alan zamanaşımı hükümleri gözönünde bulundurulur.

84 NOLU KDV GTB ÖNCEKİ HALİ' Alıntı:
1.1. Mahsup Yoluyla İade
Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır.

84 Nolu KDV GTB NİN 107 NOLU KDV GTB İLE DEĞİŞEN HALİ' Alıntı:
1.1. Mahsup Yoluyla İade
" Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.
İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin ve yukarıda belirtilen ortakların ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır.
Mahsup talebi, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez. Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi beklenmez. Ancak teyidin olumlu gelmemesi halinde mahsup tarihi itibarıyla gerekli tarhiyat işlemi yapılır.
61 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ uyarınca Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların iade talepleri münhasıran mahsup yoluyla yerine getirilir. Bir başka ifade ile bu mükelleflere nakden iade yapılmaz. " [1]

Nakit iade talep edin.
 
Üst